Raport Rynek Akcji: 11 września 2019

Rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Do głównych wydarzeń na rynkach finansowych ostatnich dni należy z pewnością gwałtowna korekta (po wcześniejszym równie gwałtownym umocnieniu) cen obligacji krajów rozwiniętych na czele z USA. Wczoraj 10-letnie amerykańskie Treasuries sesję zakończyły z rentownością 1,73% wobec poniżej 1,50% jeszcze na początku września (w przypadku obligacji stałokuponowych zmiany cen są odwrotnie skorelowane z poziomami rentowności). Dzieje się tak pomimo rosnącego przekonania „rynku” (konsensus Bloomberga zakłada to z 95%-owym prawdopodobieństwem), że za tydzień Fed obniży kontrolowaną przez siebie krótkoterminową stopę (fed fund rate) o kolejne 25 pb. Oczekiwania na obniżkę głównej stopy procentowej mają miejsce także w strefie euro, i że stanie się to już na jutrzejszym posiedzeniu EBC (konsensu: zmiana o 10 pb. w dół z obecnych minus 0,4% dla głównej stopy EBC, plus ogłoszenie szczegółów i terminu nowego skupu aktywów).

W świetle powyższego kapitał od początku miesiąca częściowo trafia na giełdy. Patrząc na motor napędowy globalnej hossy – Nasdaq – notowaniom do forsowania maksimów brakuje ponad 3%; wczoraj „płaska” sesja w USA. Z wydarzeń zagranicznych także dalsza części „sagi Brexitowej”. Jak podaje PAP, Boris Johnson obiecał podjęcie działań na rzecz ugody z UE po kolejnej porażce rządu w głosowaniu nad drugim wnioskiem o rozpisanie przedterminowych wyborów parlamentarnych, który w nocy z poniedziałku na wtorek odrzuciła brytyjska Izba Gmin. Zgodnie z zapowiedziami, prace parlamentu zostały we wtorek zawieszone do 14 października. W ciągu ostatnich sześciu dni rząd Borisa Johnsona przegrał sześć głosowań.

Z informacji z krajowych spółek: Bank Millenium coraz bliżej fuzji z Euro Bankiem (KNF wydał zgodę), Elektrobudowa we wczorajszym komunikacie podała zestaw wyników finansowych za I pół. 2019, odwołując jednocześnie prognozę finansową zysku netto z 22 sierpnia; pełen raport spółka opublikuje 30 września. Spółce nadal potrzebne jest pozyskanie środków na efektywną bieżącą działalność operacyjną w wysokości 60-80 mln zł (w planach ma emisję akcji oraz emisję obligacji zabezpieczonych majątkiem – szczegóły w Wybranych Komunikatach). Na wczorajszej sesji cenotwórczą informacją był wyrok TSUE w sprawie zasad korzystania Niemcy i Gazprom z niemieckiego gazociągu OPAL. W rezultacie PGNIG w dwu ostatnich sesjach był najmocniejszą spółką w WIG20. /Zbigniew Obara/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Objaśnienia użytych skrótów

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY – (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację
S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: