Raport Rynek Akcji: 12 czerwca 2019

Rynek akcji


Wtorkowa sesja przyniosła kontynuację odnowionej w ubiegłym tygodniu zwyżki. Indeks WIG zaczyna wchodzić w strefę oporu wysokiej luki cenowej jaka pojawiła się na fali spadków z początkiem maja w obszarze 59,7 tys pkt. Wzrost obrotów na wczorajszej sesji, zarówno w segmencie największych jak i średnich spółek (indeksy WIG20 i mWIG40), nadal wykazuje większą presję popytu. Bardzo pozytywne nastawienie jest wykazywane w sektorze bankowym, które często pokrywa się z wyceną PLN w głównych walutach, obecnie jest notowane umocnienie złotego, co sprzyja nastrojom. Dla wielu podmiotów notowanych na krajowym rynku umocnienie waluty krajowej sprzyja niższym kosztom obsługi zadłużenia zagranicznego oraz niższym kosztom importu surowców. Wśród największych podmiotów niewiele jest firm o dominującej pozycji eksportu, dla której umocnienie krajowej waluty byłoby niekorzystne. W odniesieniu do sektora bankowego z pewnością też nadal pozytywnie działa ocena obecnej sytuacji gospodarczej, przynajmniej w krótkim terminie. Oprócz wzrostu konsumpcji, która po zwiększeniu transferów socjalnych wejdzie na nowy wyższy poziom, i która sprzyja większej aktywności dla kredytów konsumpcyjnych oraz pozyskiwaniu większych opłat za usługi, do gry wchodzą również większe skłonności do nakładów inwestycyjnych (dane o PKB oraz wynikach przedsiębiorstw wg. GUS), które uruchamiają dodatkowe wolumeny kredytowe. Wciąż dobrze zachowują się spółki telekomunikacyjne na fali wprowadzonych i oczekiwanych do wprowadzenia opłat przez głównych operatorów.

Na giełdach zagranicznych po wczorajszej sesji rozbuchane wcześniej wzrostowe nastroje zostały istotnie stonowane. Oczekiwania względem obniżki stóp procentowych, które zostały umocnione ubiegłotygodniowym wystąpieniem szefa FED, pozostają w mocy i przez pryzmat wyceny instrumentów pochodnych na stopę procentową osiągnęły blisko 80% prawdopodobieństwo spełnienia na lipcowym posiedzeniu FOMC. Tyle, że w przeszłości zapoczątkowany cykl obniżek stóp, zwłaszcza w latach 2001 i 2007, towarzyszył istotnemu pogorszeniu koniunktury giełdowej. W tle krótkoterminowych nastrojów pozostają jeszcze kwestie celne, ostatnio zostało zażegnane ryzyko agresywnego wystąpienie USA wobec Meksyku. Międzynarodowe tarcia mogą jednak wejść na nowy poziom. Główne banki centralne (ECB, PBOC, BOJ) wyrażają gotowość do dalszego luzowania polityki pieniężnej, osłabiając lokalne waluty w odpowiedzi na możliwe posunięcia FED. Już teraz administracja prezydencja USA co i raz wskazuje na niedowartościowanie EUR i poprzez to obniżoną pozycję konkurencyjną USA. /Marcin Brendota/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Objaśnienia użytych skrótów

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY – (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację
S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: