Raport Rynek Akcji: 12 marca 2018

Rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Zakończenie tygodnia upłynęło pod znakiem przewagi wzrostów na globalnych rynkach akcji, w czym prym wiedli Amerykanie (ok. 1,6-1,8% zwyżka głównych indeksów; NASDAQ Composite na nowych, historycznych szczytach). W kraju sesja odrabiania czwartkowych strat (za które odpowiadał głównie sektor bankowy, po środowym, gołębim przekazie RPP) przez WIG i WIG20, sektorowo wzrosty szeroką ławą (m.in. energetyka, banki, spółki surowcowe, paliwowe). Napływowi optymizmu sprzyjał miks danych z amerykańskiego rynku pracy – saldo nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych +313 tys. (vs konsensus +200 tys.), zauważalny wzrost wskaźnika partycypacji w rynku pracy oraz niższa od konsensusu (i niższa niż przed miesiącem) roczna dynamika płacy godzinowej. Dane te wskazują na utrzymanie wysokiego momentum amerykańskiej gospodarki oraz prawdopodobny spadek obaw o przyspieszające płace, które mogłyby wpłynąć na ewentualny wzrost tempa zacieśniania polityki monetarnej przez FED.

W dzisiejszych godzinach porannych raport okresowy opublikował bank PKO BP – wyniki IV kw. 2017 r. na poziomie zysku netto są lekko niższe od konsensusu PAP (o 1,1%), jednocześnie wykazując 38% progres r/r. Wynik odsetkowy okazał się o 1,5% lepszy od konsensusu (+11% r/r), jednak wyższe od oczekiwań okazały się odpisy z tytułu utraty wartości kredytów (o 5,7%), które wzrosły o 6% r/r. Po zamknięciu piątkowej sesji wstępne szacunki odnoszące się do skonsolidowanego wyniku operacyjnego i netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w 2017 r. przekazał ASSECO POLAND. Spółka podała także, że zarząd zarekomendował wypłatę 3,01 zł dywidendy na akcję (jest to tyle samo, ile wypłacono przed rokiem). Wg ceny piątkowego zamknięcia, dawałoby to stopę dywidendy w wys. 6,4%. O zmianach w zarządzie (m.in. odwołanie dotychczasowego prezesa, Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego) poinformował w sobotę KGHM.

W kalendarium na dzisiejszą sesję brak istotniejszych pozycji. /Paweł Szewczyk/

rynek akcji 120318

WIG w układzie dziennym

rynek akcji 120318

Wybrane wydarzenia w spółkach

rynek akcji 120318

Wybrane komunikaty ze spółek

rynek akcji 120318

Przegląd prasy

rynek akcji 120318

Sygnały analizy technicznej

rynek akcji 120318

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

rynek akcji 120318

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

rynek akcji 120318

Statystyki rynkowe

rynek akcji 120318

rynek akcji 120318

rynek akcji 120318

rynek akcji 120318

rynek akcji 120318

Indeksy sektorowe

rynek akcji 120318

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

rynek akcji 120318

Objaśnienia użytych skrótów

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY – (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację
S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: