Raport Rynek Akcji: 12 września 2019

rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Z ważniejszych wydarzeń z krajowego rynku, przerwanie prac sejmu przed wyborami oznacza, że rząd nie zdąży przed wyborami z ustawą o przekształceniach/ likwidacji OFE. Jak wynika z informacji Parkietu najwcześniejszym możliwym terminem nowego ustawodawstwa jest 1 lipca przyszłego roku.

Wczoraj także Rada Polityki Pieniężnej, zgodnie z oczekiwaniami, pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie (referencyjna nadal 1,50 proc. w skali rocznej, czyli tak jak jest od 2013 roku). RPP oceniła natomiast, że „wzrosła niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą i jego wpływu na krajową aktywność gospodarczą”. W ocenie RPP, inflacja – po przejściowym wzroście w I kw. 2020 roku – w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego, tzn. w I kw. 2020 roku CPI wzrośnie do 3,5 proc., a w VII 2020 roku CPI wyniesie 2,3 proc. W nadchodzących miesiącach wzrost inflacji będzie nieco wyższy niż zakładano w lipcowej projekcji.

Z informacji ze spółek rozkręca się sezon publikacji wyników finansowych za I poł. 2019 roku. Od wczorajszego zamknięcia na GPW raporty opublikowały m.in. SECO/WARWICK, PA NOVA, TIM, DEBICA i LPP (szczegóły w Wybranych Komunikatach).

Wejście w życie w 2017 roku dyrektywy MAR opóźniło moment publikowania raportów półrocznych spółek (wcześniej było do końca sierpnia), i tylko stosunkowo niewielka część spółek decyduje się publikację wstępnych wyników finansowych przed publikacją pełnego raportu.

Informacja o ogłoszeniu skupu 2,2% akcji po cenie znacznie powyżej ceny rynkowej (w formule składania ofert do sprzedaży) spowodowało ostre cofnięcie kursu BENEFIT SYSTEMS. (Zbigniew Obara)

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: