Raport Rynek Akcji: 13 czerwca 2018

Rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Po wtorkowej sesji indeks WIG odnotował niewielką zwyżkę, jednak została ona główne wykonana segmentem największych spółek, indeks mWIG40 odnotował kolejną zniżkę z rzędu, sWIG80 pozostał z raczej symbolicznym wzrostem o 0,1%. Mocne zwroty mają miejsce na wspominanej ostatnio spółce CDPROJEKT. Prezentacja zwiastuna najnowszej produkcji Cyberpunk 2077, mimo ciepłego przyjęcia przez obserwatorów, została gorzej odebrana przez inwestorów z racji dalszego braku chociażby przybliżonego terminu premiery gry. Ale też wczorajsze pełniejsze pokazy ze wskazaniem większych detali w zakresie samej motoryki gry, fabuły, opisu postaci, itp., zdają się potwierdzać wysoki stopień zaawansowanie prac, niewykluczone że zmierzających do końca, co z kolei zostało dość dobrze odebrane przez rynek kapitałowy.

W bieżących komunikatach zwraca się uwagę na zaprezentowane plany PKNORLEN o inwestycjach w nowe moce petrochemiczne (np. surowce do produkcji tworzyw sztucznych). Spółka do 2023r zamierza na ten cel wydać ok. 8,3 mld zł, po zakończeniu inwestycji dodatkowa EBITDA z nowych mocy powinna wynieść ok. 1,5 mld zł.
Jednocześnie zarząd skłania się do rekomendowania wypłat dywidend w kolejnych latach, co obok wspomnianych inwestycji, jest dobrze przyjmowane przez rynek i w tym przypadku neguje wcześniejsze pomysły zaangażowania spółki w budowę energetyki jądrowej. MCI Management wzywa do sprzedaży 19 mln akcji po cenie 9,8 zł (wczorajsza cena rynkowa to 9 zł). MCI Management ze swoim właścicielem T. Czechowiczem już posiada ponad 64% akcji MCI Capital i w wyniku wezwania chce osiągnąć 100% udział. Oferowana premia powinna przybliżyć powodzenie wezwania i w dalszej fazie będzie to wiązane z możliwym wycofaniem spółki z notowań giełdowych. W temacie wezwań została podwyższona cena w wezwaniu Allumainvest oraz innych wzywających na akcje COLIAN Holding do 4,1 zł z poprzednio oferowanych 3,76 zł.

Głównym wydarzeniem dzisiejszego dnia pozostaje zakończenie posiedzenia FOMC. Kombinacja rosnącej presji inflacyjnej (CPI 2,85% r/r) oraz bardzo niskiej stopy bezrobocia 3,8% raczej potwierdza oczekiwania rynkowe w kierunku dalszej podwyżki stóp procentowych o 25 pb. Rynki amerykańskie wykazują względem tego spokój. Ponad oczekiwanym wzrostem kosztów finansowania dłużnego nadal unoszą się ambitne prognozy wzrostu zysków przedsiębiorstw. /Marcin Brendota/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Objaśnienia użytych skrótów

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY – (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację
S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: