Raport Rynek Akcji: 13 czerwca 2019

rynek akcji


Wczorajsza sesja przyniosła niewielkie osłabienie głównych indeksów na krajowym rynku. Na wykresie indeksu WIG pojawiła się szpulka w wydłużonymi cieniami sygnalizująca osiągnięcie lokalnego poziomu równowagi, co przy poprzedzającej zwyżce w skrócie oznacza utracenie dotychczasowej przewagi popytu. Moment zawahania rynkowego nie jest przypadkowy i można go odnieść do zbliżenia się indeksu do strefy oporu określonej wsp. 61,8% z wcześniejszej fali spadkowej umocnionej wysoką majową luką cenową. Sektorowo bardzo słabo zachowywali się wczoraj producenci gier. Nie można wskazać jednoznacznej przyczyny, natomiast słabsze nastroje dla tego sektora były obecne także wśród głównych spółek amerykańskich. Dość różne modele biznesowe w krajowym sektorze, począwszy od dużych producentów z premierami co kilka lat, jak też i mniejszymi podmiotami kierującym swoje wydawnictwa na urządzenia mobilne, nie pozwalają znaleźć wspólnego mianownika w otoczeniu biznesowym. W odniesieniu do największych światowym producentów być może trwająca obecnie konferencja E3 i prezentowane tam produkcje nie pokryły w pełni rozrośniętych oczekiwań, chociaż pierwsze doniesienia mówią o ogólnym zadowoleniu uczestników. Natomiast wciąż „na fali” są dostawcy usług telekomunikacyjnych, aczkolwiek potencjał zwyżki po tak dynamicznych wzrostach w ostatnich dniach (WIG Telekom w 5 sesji wzrósł o 16%) pewnie zostanie wkrótce, przynajmniej chwilowo, zastopowany. Mocno zniżkują w ostatnich dniach akcje JSW, co należy raczej przypisać obecnym zmianom w zarządzie spółki oraz obawom o przyszłe zagospodarowanie, pod nowym zarządem, dość znacznego bufora gotówkowego jaki wypracowała spółka w ostatnich latach.

Na rynkach zagranicznych utrzymują się neutralne nastroje. Presja wzrostowa wykazywana w ostatnich dniach lekko przygasła. Aczkolwiek w komentarzach analitycznych wciąż jest aktywnie poruszany temat wysokiego prawdopodobieństwa obniżki stóp procentowych. Jednakże równolegle może to prowadzić do kolejnych potyczek, tym razem banków centralnych, o osłabienie własnych walut celem zwiększenia konkurencyjności eksportowej. Kwestia celna na linii USA – Chiny wciąż jest w zawieszeniu bez istotnych rozstrzygnięć. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na dane ze strefy euro o produkcji przemysłowej oraz zasiłkach dla bezrobotnych w USA. /Marcin Brendota/

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki1

Statystyki2

Indeksy sektorowe

Indeksy1

Indeksy2

Indeksy3

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

wskaźniki1a

wskaźniki1b

wskaźniki2

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: