Raport Rynek Akcji: 13 lutego 2020

raport rynek akcji 2

Sytuacja rynkowa

Tracący na sile trend nowych zarażeń koronawirusem przełożył się wczoraj na optymistyczne zakończenie sesji w USA, gdzie wszystkie indeksy zamknęły się na plusie. Dodatkowo prezydent Chin Xi Jinping zapewnił, że Chiny osiągną wyznaczone cele rozwoju gospodarczego bez względu na rozwój epidemii, co wzmocniło nadzieję na powrót chińskiej gospodarki do pełnej aktywności. Coraz więcej firm spoza Chin, w szczególności producenci elektroniki szuka możliwości modyfikacji łańcucha dostaw, który będzie odporny na perturbacje w dłuższej perspektywie.

Pozytywne nastroje przełożyły się również na rynki europejskie, gdzie pomimo zaskakująco negatywnych danych za grudzień dotyczących dynamiki produkcji przemysłowej dla Strefy Euro (-2,1% m/m oraz -4,1% r/r) indeksy DAX, CAC, Eurostoxx zanotowały solidne zwyżki.

Po publikacji przez PKO BP lepszych niż oczekiwano danych finansowych za IV kwartał kurs zyskał 3,8%, opublikowana przez JSW nowa strategia na lata 2020-2030 zakładająca uzyskanie średniej marży EBIDA na poziomie min. 25%, zwiększenie wydobycia węgla do ok 18 mln ton oraz podniesienie nakładów inwestycyjnych o ok. 24,5 mld zł przełożyło się na wzrost notowań o 2,7%, co wespół z rosnącym 2,7% kursem KGHM wpłynęło na zamknięcie notowań indeksu WIG20 na 0,9% plusie.
Bank Handlowy podał w porannym komunikacie, że zysk netto grupy za IV kwartał 2019 roku wzrósł do 180,3 mln zł, co jest wynikiem zdecydowanie lepszym od roku poprzedniego i o 5,8% lepszym od konsensusu. Bank zaraportował wzrost wyniku odsetkowego i spadek salda rezerw, lecz wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 136 mln zł, co jest o 2% poniżej szacunków analityków. Nadal niepewna jest decyzja Commerzbanku dotycząca sprzedaży mBanku. Według doniesień Deutsche Welle Commerzbank rozważa odłożenie sprzedaży banku, gdyż otrzymał tylko jedną, poważną ofertę zakupu.

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: