Raport Rynek Akcji: 13 sierpnia 2019

rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Rynek w ostatnim czasie żyje w napięciu a ogniw tego napięcia jest kilka, miedzy innymi wciąż niezakończona wojna handlowa Amerykanów z Chińczykami. Prezydent D. Trump oświadczył, że USA nie jest jak na razie gotowa na podpisanie umowy a spotkanie stron zaplanowane na przyszły miesiąc może zostać odwołane. Ludowy Bank Chin ustalił kurs waluty na poziomie 7,0211 za 1 USD (prognoza 7,029 za 1 USD). Bank uspokaja, że nie dojdzie do niekontrolowanego osłabienia juana. Na fali przegranej w wyborach obecnego rządzącego Mauricio Macriego, kurs peso argentyńskiego umocnił się względem dolara o 28%. W Hongkongu natomiast trwa protest przeciwko praworządności tyczącej się ekstradycji i możliwości wydawania kar na skazańcach w Chinach kontynentalnych. Manifest na lotnisku przybrał na sile, a wczorajsze loty zostały odwołane. Indeks Hang Seng, między innymi ze względu na trwający już dziesięć tygodni bunt, spadł o ponad 15%. Na wczorajszej sesji mocno na plus wyróżniła się spółka Tullow Oil, która opublikowała zgodne z przewidywaniami wyniki związane z eksploatacją ropy. AMS planuje przejąć spółkę Osram po cenie 38,5 EUR. Pierwszy z podmiotów na propozycji tracił podczas wczorajszych notowań, drugi zyskiwał. Wycena Thomas Cook spadała po komunikacie spółki o poszukiwaniu 150 mln funtów dodatkowego kapitału. Dzisiaj opublikowana zostanie inflacja CPI za lipiec w USA (prognoza 1,7% r/r) a nastroje w Niemczech w sierpniu zostaną zaprezentowane w odczycie indeksu instytutu ZEW (prognoza -30).

Wczorajsza sesja w Polsce otworzyła się powyżej piątkowego zamknięcia, ale później globalny sentyment odwrócił kursy i ostatecznie główne indeksy znalazły się pod kreską. Negatywnie wyróżniły się spółki z sektora Górnictwo, w tym wśród największych spółek KGHM i JSW. Popyt na auta spada zarówno w Azji jak i Europie stąd może również obniżyć się popyt na stal i węgiel koksujący a to uderza bezpośrednio w JSW. PKO BP przed sesją opublikował wyniki za pierwsze półrocze. Zysk netto grupy w II kw. 2019 roku wyniósł 1.217 mln zł, wobec konsensusu 1.176,4 mln zł. Tauron Dystrybucja w I półroczu 2019 roku przyłączył do sieci energetycznej 8,7 tys. mikroinstalacji OZE. To prawie trzy razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Kurs PKP Cargo leciał aż o prawie 5% na wczorajszej sesji. Wycena podmiotu obniżyła się o ponad 40% w tym roku.

Nastroje globalne od wczoraj nie poprawiły się. Awersja do ryzyka rośnie, inwestorzy sceptycznie patrzą na giełdy. /Wioletta Pawłowska/

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: