Raport Rynek Akcji: 13 stycznia 2020

raport rynek akcji 1

Sytuacja rynkowa

Amerykańskie indeksy zakończyły ostatni tydzień spadkami. Inwestorzy tym razem nie przerzucili się na mniej ryzykowne aktywa a postanowili, w związku z zapowiedzianą deeskalacją konfliktu na linii USA-Iran, alokować środki w bardziej ryzykowne instrumenty powiązane z ceną ropy i złota, które zyskały na ostatnich wydarzeniach. Dla przypomnienia, w Iranie doszło do katastrofy samolotu ukraińskich linii lotniczych. Zarówno Ameryka jak i Kanada, której obywatele byli na pokładzie, oskarżyły Iran o omyłkowe zestrzelenie przez systemy przeciwlotnicze samolotu UIA w Teheranie. Iran nie przyznaje się do winy i zaprzecza oskarżeniom. Stany Zjednoczone na drugiej linii próbują zawrzeć porozumienie pierwszej fazy z Chinami w trwającej już ponad dwa lata wojnie handlowej. Według zapowiedzi administracji obu stron w środę ma nastąpić oficjalne podpisanie umowy na piśmie i przedstawienie światu szczegółów wypracowanych warunków. Wicepremier Chin L. He ma przybyć już w dniu dzisiejszym do Waszyngtonu w tym celu. Z danych makro, w piątek słabo wypadł amerykański rynek pracy. Zarówno w grudniu, jak i całym 2019 roku liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych przyrosła niżej niż oczekiwano i niż ostatnio (kolejno 145 tys. w grudniu i 2,1 mln w 2019 roku wobec 2,7 mln w 2018 roku – najniżej od 2011 roku). Dodatkowo dynamika wzrostu wynagrodzeń w grudniu osłabiła się. Po tych danych rynek podtrzymał przekonanie o jednym cięciu stopy Fed w tym roku.

Polska giełda nie poddała się zagranicznym trendom a główne indeksy zaliczyły wzrostową sesję. Mitsubishi Hitachi Power Systems (dostawca ciężkich maszyn przemysłowych) i Enea złożyły wniosek do UOKiK w sprawie koncentracji, która ma polegać na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy. Działalność gospodarcza wspólnego przedsiębiorcy może obejmować rozwój, konstrukcje i eksploatację elektrowni w Polsce. Getin Noble Bank uruchomi plan naprawy zatwierdzony przez KNF. Podmiot nie wyklucza pozyskania zewnętrznego kapitału w przyszłości.

W obrocie pozasesyjnym zarówno niemiecki DAX, jak i amerykański S&P500 odbijają po spadkach z końca tygodnia. Nastroje na warszawskiej giełdzie mogą być podtrzymane przez entuzjazm z zachodu i zza Oceanu. /Wioletta Pawłowska/

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

  Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

  Statystyki rynkoweIndeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: