Raport Rynek Akcji: 13 stycznia 2021

raport rynek akcji 1

Raport Rynek Akcji 13 stycznia 2021

Sytuacja rynkowa

Wtorkowa sesja nie przyniosła większych zmian dla kluczowych amerykańskich indeksów, które tylko nieznacznie wzrosły. W najbliższym czasie inwestorzy mogą dyskontować z jednej strony planowaną na czwartek zapowiedź propozycji wsparcia fiskalnego, którą ma przedstawić prezydent elekt Joe Biden, z drugiej strony na rynek docierają sygnały o prawdopodobnym przedłużeniu lockdownu m.in. w Niemczech nawet do kwietnia 2020 r.

Wczoraj krajowe indeksy uległy przecenie, przy czym najmocniej osunął się indeks blue chipów, a w ramach indeksu najsłabszym walorem było CCC, które przeceniło się o 6,6%. Spora przecena walorów po opublikowanych szacunkach może wskazywać na wyczerpanie się wzrostowej tendencji trwającej od początku listopada, od wspomnianego okresu kurs spółki zyskał już trzycyfrowo. Z drugiej strony najlepszym walorem na sesji było PGNiG (+1,2%), a zaraz za nim znalazł się CD Projekt (+1%), który zyskał pomimo informacji o pozwie kolejnej, już piątej kancelarii oraz pomimo informacji o tym, że UOKiK przygląda się spółce w kontekście problemów z grą na starszych konsolach. Sektorowo w mocnym odwrocie znalazły się banki. W ramach indeksu sWIG80 przeszło 20%-owym wzrostem wyróżniły się notowania spółki Polimex Mostostal, która po noworocznej korekcie powróciła do wzrostów i ustanowiła lokalne maksimum według cen zamknięcia. Z pozostałych informacji: akcjonariusze TS Games, Arkadiusz Pernal i Maciej Popowicz chcą sprzedać w ramach przyśpieszonej budowy księgi popytu do 710,4 tys. akcji, co stanowi 9,78% kapitału zakładowego. Zbywalność pozostałych akcji miałaby być zablokowana (lock-up) przez 180 dni od rozliczenia transakcji. /Adam Dudoń/

główne indeksy światowe

Główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: