Raport Rynek Akcji: 13 wrzesień 2018

Rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Tendencja spadkowa na krajowym rynku umacnia się. Po środowej sesji i wysokiej spadkowej świecy marobuzu przy podwyższonych obrotach, szacunki względem najbliższych notowań pozostają negatywne. Najbliższym kluczowym wsparciem dla indeksu jest czerwcowy dołek 55,1 tys pkt. Za sprawą sektora finansowego mocno obniżył się kurs WIG20, którego bieżące notowania zeszły już poniżej wcześniej szacowanego wsparcia przy sierpniowym minimum. Próba stopowania spadku pojawiła się na mIWG40.

Rano wyniki finansowej podała Grupa Enea oraz Bogdanka. Dla Enei podstawowe dane były zgodne z opublikowanymi na początku sierpnia szacunkami dla I półrocza. Zarówno na poziomie operacyjnym jak i netto wyniki były niższe w ujęciu rocznym i wyniosły odpowiednio 633 mln zł wobec 782 mln rok wcześniej, oraz  431 mln wobec 581 mln zł rok wcześniej. Przychody za całe półrocze wyniosły ponad 6 mld zł wobec 5,6 mld przed rokiem. Już wcześniej przy publikacji danych szacunkowych spółka wskazywała na wyższe koszty związane z obowiązkami ekologicznymi (w tym uprawnienia CO2 i zielone certyfikaty). Zważywszy na dość niekorzystnie prezentujące się te relacje w okresie III kw, sentyment do sektora jest wciąż osłabiony. Aczkolwiek dość niskie wyceny (P/E 3,3; P/BV 0,25), jeżeli ustabilizują się czynniki zewnętrzne, będą stanowiły zachęcający argument.

Wciąż walczy obecny zarząd GetBack o wypracowanie planu ratunkowego, obecnie kontynuowane są rozmowy z największymi europejskimi graczami (jak ich określił prezes spółki), w zakresie objęcia udziałów. Do 9 października mają być znane oferty inwestorów oraz dane finansowe samej spółki. Wciąż trwają również rozmowy w zakresie wypracowania propozycji układowej w z bankami i TFI oraz wierzycielami.

Dzisiejsze kalendarium wypełniają głównie dane o inflacji w Polsce, głównych gospodarkach strefy euro oraz w USA. Dziś kończy się też posiedzenie ECB. Nie są spodziewane zmiany w kluczowych parametrach polityki pieniężnej (stopy bez zmian, kontynuacja QE do wygaśnięcia również bez zmian). Natomiast w komentarzu po posiedzeniu mogą pojawić się oceny bieżącej sytuacji gospodarczej, zwłaszcza w obliczu agresywnie prowadzonej polityki międzynarodowego handlu przez USA. /Marcin Brendota/

Główne indeksy światowe
  wartość zm% 1D
DAX  12 032,3 0,5
CAC40  5 332,1 0,9
FTSE100  7 313,4 0,5
BUX  36 104,1 -0,7
S&P500  2 888,9 0,0
DJIA  25 998,9 0,1
SHC*  2 660,3 0,2
NASDAQ  7 954,2 -0,2
BOVESPA  75 124,8 0,6
NIKKEI*  22 806,2 0,9
HANG SENG*  26 696,6 1,3
XU100  92 227,4 -0,2
RTS  1 071,3 1,5
* – Zmiana na godzinę 7:30
Indeksy Polskie
WIG  56 858,6 -1,2
WIG20  2 210,2 -1,7
MWIG40  3 921,3 0,0
SWIG80  11 472,0 -0,4
NCINDEX  221,6 -0,3
 
Waluty
USD/PLN  3,71 0,1
EUR/PLN  4,31 0,0
EUR/USD  1,16 0,0
 
Obligacje
  yield % zm p.b. 1D
Polska 10YT 3,24 -4
USA 10YT 2,96 0
 
Surowce
Ropa WTI (USD/bbl)  69,9 -0,7
Złoto (USD/oz)  1 204,5 -0,1
Miedź (USD/t)  5 981,3 2,4

WIG: Największe wzrosty i spadki (%)

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Raport za I półrocze 2018 ENEA, BOGDANKA, ERGIS, FORTE, IMCOMPANY, IPOPEMA, MABION, PANOVA
MEDIACAP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję
WISTIL NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz zmian w statucie

Wybrane komunikaty ze spółek

AMBRA Ambra ocenia, że wzrost cen wina ze zbiorów roku 2017 może mieć negatywny wpływ na marżę ze sprzedaży w pierwszych kwartałach roku obrotowego 2018/2019 i spółka planuje przeprowadzać podwyżki cen, które powinny pozwolić powrócić do standardowego poziomu marży w drugiej połowie roku obrotowego – poinformowała Ambra w raporcie.
AUTO PARTNER Auto Partner spodziewa się kontynuacji pozytywnych trendów w wynikach grupy do końca 2018 roku – poinformował dziennikarzy Michał Breguła, dyrektor finansowy spółki.
BENEFIT Benefit Systems zawarł umowę z Pocztą Polską, której przedmiotem jest zapewnienie dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników jej grupy, ich rodzin i osób towarzyszących – podał Benefit Systems w komunikacie. Maksymalne wynagrodzenie spółki wyniesie 51,1 mln zł brutto.
BOGDANKA Bogdanka miała w I półroczu 2018 roku 66,1 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 111,8 mln zł zysku przed rokiem – podała spółka w raporcie półrocznym. Przychody wyniosły 856 mln zł wobec 902,1 mln zł w I półroczu 2017 roku.
DECORA Decora, Włodzimierz Lesiński i Marzena Lesińska wezwali do sprzedaży 4.053.501 akcji Decory, stanowiących 35,86 proc. akcji, po 10 zł za akcję – poinformował w środę pośredniczący w wezwaniu Santander BM.
ENEA Zysk netto Enei przypisany jednostce dominującej wyniósł w II kwartale 2018 r. 190,4 mln zł wobec 285,9 mln zł zysku rok wcześniej – podała spółka w raporcie półrocznym. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 6,04 mld zł wobec 5,57 mld zł przed rokiem.
ERG ERG, zajmujący się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych, planuje jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego przedstawić efekty przeglądu opcji strategicznych – poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
ESOTIQ Esotiq & Henderson w 2018 r. skupi się na utrzymaniu marży brutto na sprzedaży. Chce przyspieszyć rozwój sieci sprzedaży w Niemczech i na Wschodzie, głównie w modelu franczyzowym – poinformował prezes spółki Adam Skrzypek.
GETBACK GetBack kontynuuje rozmowy z grupą inwestorów zainteresowanych objęciem udziałów w spółce i podtrzymuje, że przed 9 października przedstawi aktualne dane finansowe i oferty inwestorów – napisał w opublikowanym w środę liście do obligatariuszy Przemysław Dąbrowski, prezes spółki.
INSTAL-LUBLIN Instal-Lublin, spółka zależna Awbudu, zawarła z Budimeksem umowę na wykonanie robót sanitarnych w ramach rozbudowy i modernizacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej – podał Awbud w komunikacie. Szacunkowa wartość umowy to 22,8 mln zł netto.
LOKUM Lokum Deweloper zawarł dwie przedwstępne umowy kupna nieruchomości we Wrocławiu przy al. Poprzecznej, o łącznej powierzchni ok. 15 ha – podała spółka w komunikacie. Szacowana łączna cena wynieść może ok. 100 mln zł netto.
MOL Węgierski koncern paliwowo-gazowy MOL rozpocznie prace ziemne i pierwsze prace budowlane w ramach projektu Poliole w czwartym kwartale 2018 roku – poinformował MOL w komunikacie prasowym. Dzięki inwestycji MOL stanie się jedynym zintegrowanym producentem polioli w Europie Środkowo-Wschodniej.
SOHO Soho Development planuje przeznaczyć ok. 24 mln zł na nabycie 7.339.449 akcji własnych, po cenie 3,27 zł za papier – poinformowała spółka.
WOJAS Grupa kapitałowa Wojas, producent i dystrybutor obuwia, zmniejszył po pierwszym półroczu 2018 roku stratę netto do 1,6 mln zł z 1,65 mln zł przed rokiem. Przychody grupy spadły do 104,9 mln zł ze 108,2 mln zł rok wcześniej – poinformowała spółka w raporcie półrocznym.

Przegląd prasy

BANKI Dwie trzecie banków i firm ubezpieczeniowych zamierza w pierwszej połowie 2019 r. rekrutować nowych pracowników do swoich central. Jednocześnie ponad jedna czwarta z nich zamierza rozstać się z częścią załogi. /Rz/
JSW 1) Prezes JSW nie straci stanowiska, ale to nie koniec konfliktu z ministrem Krzysztofem Tchórzewskim. To jedynie zawieszenie broni, które może potrwać aż do przyszłego roku. Prezes nie ma także dobrych relacji z wiceministrem energii Grzegorzem Tobiszowskim, pełnomocnikiem rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Ma także poważnego wroga w zarządzie JSW w osobie Roberta Ostrowskiego, zastępcy prezesa ds. finansowych. /Parkiet/

2) Zapowiedziane na czwartek posiedzenie rady nadzorczej JSW, na której miał zostać odwołany prezes Daniel Ozon, nie odbędzie się. /DGP/

MFO MFO więcej niż w kraju zarabia na rynkach zagranicznych. Przychody spółki z eksportu zrównały się już ze sprzedażą w Polsce. Spółce sprzyja sytuacja na rynku surowców i możliwość uzyskiwania stosunkowo wysokich marż. /Parkiet/
PKNORLEN Orlen ma problem z elektrociepłownią. Z powodu awarii do grudnia został wyłączony blok gazowo-parowy we Włocławku. To może obniżyć EBITDA koncernu o kilkadziesiąt milionów złotych.

Sygnały analizy technicznej

DOMDEV Kurs akcji przełamał linię trendu wzrostowego i średnio-długoterminowe wsparcie na 61,20 zł.
PGE Formacja mota a następnie formacja przenikania na dołkach spadków i jednocześnie podwójnym dołku. Wzrost wolumenu jest atutem popytowym.
SANOK Kurs akcji próbuje odbić od dna spadków, czemu towarzyszy skokowy wzrost wolumenu.
WASKO Kurs przełamał ważne średnioterminowe wsparcie na 1,53 zł, na wysokim wolumenie.

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: