Raport Rynek Akcji: 13 września 2019

rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Główne indeksy w USA biją rekordy. S&P500 za 16 punktów znajdzie się na historycznych maksach. Wczorajsza sesja była szczególnie udana dla spółek technologicznych, w tym rosły na wartości akcje PayPala, Microsoftu, Visa. Optymizm zapanował po zapowiedzi przełożenia podwyższenia ceł na chiński import o wartości 250 mld USD do 30% o dwa tygodnie. Chiny stawiają kroki w kierunku zwiększenia zakupu amerykańskich produktów rolnych.

W Europie sygnałem popytowym była obniżka stopy o 10 pb przez EBC do poziomu -0,5% oraz wprowadzenie innych narzędzi stymulujących strefę euro, w tym wznowienie QE netto od listopada w wysokości 20 mld euro, wprowadzenie tieringu i zmodyfikowanie forward guidance. Luzowanie ilościowe (QE) ma trwać tak długo jak to będzie konieczne i zakończy się na chwilę przed podwyżką stóp procentowych. Dodatkowo bank przedstawił nowe, obniżone prognozy co do wzrostu PKB i inflacji w strefie euro. Inflacja ma się obniżyć do 1% z 1,4% w 2020, a w 2021 do 1,5% z 1,6%. Rewizja w dół przyrostu PKB jest kosmetyczna. Bank centralny w Turcji również dokonał radykalnych kroków w kierunku stymulacji gospodarki ścinając stopę aż o 325 pb do poziomu 16,5%.

Pomimo tego, że Europa miała powody do radości, w Polsce miały miejsce ponure nastroje. Spadała wycena PKN Orlen, który w najbliższym czasie chce otworzyć siedem nowych stacji na Słowacji i zwiększyć w tym rejonie sprzedaż detaliczną w ciągu najbliższych 2-3 lat. Dodatkowo koncern planuje rozszerzyć działalność na Litwie. Alior Leasing dokonał sekurytyzacji portfela wierzytelności o wartości 500 mln zł uzyskując tym samym 360 mln zł środków do dyspozycji. CD Projekt planuję wydać grę Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana w wersji na iPhony pod koniec października. Najmocniej na wartości wśród spółek z WIG20 przyrosło LPP po wynikach finansowych za II kw. (zysk netto na poziomie 205,5 mln zł, EBIT 352,5 mln zł co przewyższało wcześniejsze szacunki). Pierwszy raz w historii Grupa osiągnęła większe przychody ze sprzedaży zagranicznej niż krajowej, co więcej planują udostępnić sprzedaż online dla wszystkich krajów z UE oraz na Ukrainie. Prognoza co do marży na 2019 rok została utrzymana na poziomie 53-54%. /Wioletta Pawłowska/

indeksy polskie

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: