Raport Rynek Akcji: 14 czerwca 2019

raport rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Czwartkowa sesja przyniosła dalszą poprawę nastrojów na krajowym rynku. Indeks WIG wszedł w strefę oporu majowej luki cenowej – ok. 59,7 tys pkt. Oprócz największych spółek WIG20, który mają najmocniejszy udział w kształtowaniu indeksu WIG, do gry mocniej włączył się segment „średniaków” skupionych przy mWIG40. Nie ma tu jednak dominacji sektorowej, dość znaczące zwyżki odnotowały zarówno spółki operatorzy nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych – GTC i LCCORP, jak również bank INGBSK oraz chemiczna GRUPAAZOTY. Ale na uwagę zasługuje też WIRTULALNA, której akcje weszły na nowe historyczne maksimum, niewykluczone że sprzyjał temu nowy raport analityczny dla spółki z ceną docelową wyższą od bieżącej rynkowej. W gronie największych spółek tematem przewodnim wczorajszej zwyżki były głównie sektor finansowy (banki i PZU) oraz nadal cieszący się powodzeniem operatorzy telekomunikacyjni. Aczkolwiek świece „spadającej gwiazdy” na PLAY i ORANGEPL mogą skłaniać do zastanowienia się czy w krótkim terminie potencjał do dalszej zwyżki nie wyczerpuje się.

W otoczeniu rynków zagranicznych wczoraj uwagę przykuwała sytuacja na rynku ropy powodowana atakiem na dwa tankowce w Zatoce Omańskiej. Kurs ropy zarówno WTI jak i Brent mocno wybił się w górę, aczkolwiek pozostaje w przedziale średniej ostatnich dni. Natomiast niewspółmiernie słabsze do tego zachowanie cen paliw powoduje, że przynajmniej krajowe rafinerie pozostały z raczej negatywną reakcją. W przypadku PKNORLEN dodatkowo mogła zaważyć ocena zasadności rozszerzenia składu Rady Nadzorczej. Na głównych rynkach rozwiniętych wczorajsza sesja zakończyła się lekkim plusem. W cotygodniowym raporcie o zasiłkach dla bezrobotnych została wykazana wyższa od prognoz liczba złożonych wniosków, co przez pryzmat sygnałów możliwego osłabienia koniunktury gospodarczej jest pożywką dla oczekiwań obniżki stóp procentowych, co w ostatnich dniach było paliwem do wzrostów. Na dziś z rynku amerykańskiego są zaplanowane odczyty o produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej. /Marcin Brendota/

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe1

Statystyki rynkowe2

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe1

Indeksy sektorowe2

Indeksy sektorowe3

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek1

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek2

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek3

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: