Raport Rynek Akcji: 14 lutego 2018

Rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Na wczorajszej sesji obraz globalnych rynków akcji był mieszany – indeksy eurolandu zanotowały spadki, co można wiązać z umocnieniem euro do dolara oraz spadkową pierwszą fazą sesji w Stanach Zjednoczonych,  zaś indeksy amerykańskie ostatecznie zakończyły dzień nad kreską, aczkolwiek impet odbicia po korekcie z ostatnich 2 tygodni spadł. Na rynku krajowym umiarkowany wzrost, przy ponownie relatywnie niskich obrotach. Liderem wzrostów wśród WIG20 spółka KGHM, w reakcji na ponad 2% umocnienie cen miedzi na LME, a po przeciwnej stronie znalazły się m.in. Asseco Poland, Eurocash i PGE, którego wstępne szacunkowe wyniki za IV kw. 2017 r. zostały przyjęte dość chłodno.

Kolejne spółki przekazują szacunki danych finansowych, obejmujące IV kw. 2017 r. W trakcie sesji raport z szacunkami przekazał TAURON (na zamknięciu cena akcji wzrosła o 1,8%), po zamknięciu sesji zaraportował PGNiG –  wg wstępnych szacunków przychody w IV kw. zeszłego roku wzrosły o 8,1% r/r (podobnie, jak za cały 2017 r., dla którego wzrost wyniósł 8,0% r/r), skonsolidowana EBITDA spadła o 24,6% r/r (vs. wzrost o 9,7% r/r za cały 2017 r.), przy czym skonsolidowana EBITDA skorygowana o odpisy majątku trwałego w IV kw. minimalnie (o 0,5%) wzrosła r/r (vs. +2,5% r/r za cały 2017 r.). W dzisiejszych godzinach porannych wstępne wyniki przedstawił HANDLOWY (wynik na poziomie netto zbieżny z konsensusem PAP, nieco lepszy od konsensusu wynik odsetkowy, przy wyższym od oczekiwań rynku saldzie odpisów).

W kalendarium na dziś szereg istotnych publikacji, m.in. odczyty o dynamice PKB w Polsce i strefie euro oraz inflacyjne w Stanach Zjednoczonych. /Paweł Szewczyk/

WIG w układzie dziennym

Główne indeksy światowe
  wartość zm% 1D
DAX  12 196,5 -0,7
CAC40  5 109,2 -0,6
FTSE100  7 168,0 -0,1
BUX  38 387,3 0,3
S&P500  2 662,9 0,3
DJIA  24 640,5 0,2
SHC*  3 198,1 0,4
NASDAQ  7 013,5 0,5
BOVESPA  80 898,7 -0,8
NIKKEI*  21 154,2 -0,4
HANG SENG*  30 203,8 1,2
XU100  114 494,5 -0,3
RTS  1 226,9 1,7
* – Zmiana na godzinę 7:08
Indeksy Polskie
WIG  63 008,5 0,6
WIG20  2 431,7 0,7
MWIG40  4 773,7 0,6
SWIG80  14 579,8 0,4
NCINDEX  269,8 0,2
 
Waluty
USD/PLN  3,37 -0,1
EUR/PLN  4,17 0,1
EUR/USD  1,24 0,2
 
Obligacje
  yield % zm p.b. 1D
Polska 10YT 3,56 -1
USA 10YT 2,81 -1
 
Surowce
Ropa WTI (USD/bbl)  59,2 0,0
Złoto (USD/oz)  1 334,1 0,3
Miedź (USD/t)  6 944,8 2,3

WIG: Największe wzrosty i spadki (%)

Wybrane wydarzenia w spółkach

ZWZA KDMSHIPNG

Wybrane komunikaty ze spółek

BANKI Zysk netto sektora bankowego w 2017 r. wyniósł 13,6 mld zł, czyli spadł o 2,3% r/r – podała KNF.
BOS Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska zgodzili się na emisję do 40 mln nowych akcji banku w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy – podał bank.
BUDIMEX Oferta konsorcjum Budimeksu za 128,7 mln zł netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK, dotyczącym robót budowlanych na stacji Idzikowice – poinformowała grupa. Giełdowa spółka jest liderem konsorcjum z udziałem na poziomie 80%.
GRUPA AZOTY Grupa Azoty, dzięki współdziałaniu czterech głównych spółek z grupy, poprawi efektywność i usprawni politykę handlową. Prezes Wojciech Wardacki liczy na wymierne korzyści dzięki efektom skali i synergii, ale zastrzega, że jest za wcześnie na szczegóły. Zapowiada kolejne działania konsolidacyjne.
HANDLOWY 1) Zysk netto grupy Banku Handlowego w czwartym kwartale 2017 roku wzrósł do 163,4 mln zł ze 130,3 mln zł rok wcześniej – podał bank we wstępnych danych. Zysk okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, analitycy prognozowali wynik na poziomie 163,5 mln zł.

2) Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 290,3 mln zł i okazał się 4% powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 280,4 mln zł.

3) Wynik z prowizji w IV kw. wyniósł 144,8 mln zł i był 1% poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 146 mln zł.

4) Saldo odpisów w okresie czwartego kwartału to 38,4 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem niższych odpisów, na poziomie 20,2 mln zł.

IMC Ukraińska spółka IMC planuje na 2018 rok podwyższenie wskaźnika wypłaty dywidendy – podała spółka. Wcześniej zarząd deklarował wypłaty do 10 proc. skonsolidowanego zysku netto. IMC podało również, że w ramach strategii do 2020 roku zamierza ograniczyć inwestycje w grunty.
IMS IMS chce skupić do 1 mln akcji własnych w celu ich umorzenia, przeznaczenia do dalszej odsprzedaży lub przeznaczenia na inny prawnie dopuszczalny cel wskazany przez zarząd – podał IMS. Walne zgromadzenie przeznaczyło na ten cel kwotę do 2,5 mln zł, obejmującą oprócz ceny akcji, także koszty ich nabycia.
ORBIS Czeska spółka zależna giełdowego Orbisu skorzysta z prawa opcji kupna hotelu w Pradze za 15,5 mln euro – podał Orbis.
PGNIG 1) Skonsolidowany zysk netto PGNiG w IV kw. wyniósł 0,43 mld zł wobec 0,72 mld zł rok wcześniej – podała spółka w szacunkowych wynikach. W całym 2017 roku zysk sięgnął 2,9 mld zł wobec 2,35 mld zł wypracowanych w 2016 roku.

2) PGNiG wstępnie szacuje, że dodatkowe zasoby gazu w złożu Przemyśl wynoszą 20 mld m sześc. – poinformował Piotr Woźniak, prezes spółki.

3) PGNiG nie ma planów sprzedaży PGNiG Termika – poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak.

4) PGNiG nie wyklucza akwizycji w Norwegii w tym roku; koncentruje się na aktywach gazowych – poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak.

ROBYG 1) Robyg rozważa przeprowadzenie do 29 marca publicznej emisji niezabezpieczonych obligacji serii PA do kwoty 200 mln zł – poinformowała spółka.

2) Robyg otrzymał pozwolenie na budowę kolejnego etapu inwestycji Forum Wola w Warszawie i rusza ze sprzedażą 148 lokali, w tym 7 usługowych – poinformował deweloper.

3) Po sesji 15 lutego Ursus zastąpi Robyg w indeksie mWIG 40 – podała GPW. Z kolei miejsce Ursusa w indeksie sWIG 80 zajmie Skarbiec.

TARCZYŃSKI EJT Investment podwyższył cenę w wezwaniu na akcje spółki Tarczyński do 12,6 zł z 10,5 zł wcześniej – podał pośredniczący w wezwaniu.
TAURON Grupa Tauron szacuje, że miała w IV kwartale 2017 r. 667 mln zł EBITDA, 225 mln zł zysku operacyjnego i 194 mln zł zysku netto, przy przychodach na poziomie 4 545 mln zł – podała spółka.
URSUS W styczniu Ursus zarejestrował 23 nowe ciągniki rolnicze, o 45,2% mniej r/r – podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.
WIELTON Wielton w styczniu 2018 roku zarejestrował 290 nowych przyczep i naczep; o 12,0% więcej r/r – podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP.
ZYWIEC Zarząd Żywca proponuje, aby wypłacić akcjonariuszom spółki łącznie 26 zł dywidendy na akcję za rok 2017 – podała spółka.

Przegląd prasy

ALIOR Maklerzy z Aliora odskoczyli konkurencji, ich rachunek maklerski wygrał w rankingu „PB”. Za nim uplasowały się rachunki w Centralnym Domu Maklerskim Pekao i Domu Maklerskim Pekao. Okazuje się, że dla modelowego inwestora liczy się głównie komfort 24h. /Puls Biznesu/
SELVITA Jak dowiedział się „Parkiet”, fundusze w ramach publicznej oferty akcji Selvity złożyły zapisy na wszystkie oferowane im walory. Budowa księgi popytu zgodnie z harmonogramem potrwa do 15 lutego. /Parkiet/

Sygnały analizy technicznej

GROCLIN Notowania akcji przełamały opór na 5,87 zł (uprzednio poziom ten stanowił wsparcie), czemu towarzyszył biały korpus i wzrost wolumenu. Kurs otworzył drogę do testu ważnego oporu na 7,38 zł.
GRUPA AZOTY Formacja harami (niskiej ceny?) przy strefie wsparcia 62,02 – 62,81 zł.
HUBSTYLE Rozkład zmian cen i wolumenów z ostatnich tygodni wyraźnie jest byczy. Ostatnia sesja ponownie to potwierdza.
IDEABANK Spadek kursu na niskim wolumenie. Trzydniowe wsparcie na 18,40 zł obroniło się w cenach zamknięcia. Może być to oznaka końcowej fazy wyprzedaży.
KERNEL Atak podaży na strefę ważnego wsparcia w przedziale 45 – 46,62 zł. Strona popytowa wybroniła się a na wykresie pojawiła się świeca przypominająca wymową formację młota.
KETY Kurs akcji od kilku sesji broni średnioterminowego wsparcia na 373,50 zł. Następne to poziom 356,30 zł.
MEDICALG Test górnego zakresu długoterminowego wsparcia w przedziale 165,10 – 170,10 zł.
NOWAGALA Spadek kursu tuż powyżej lokalnego wsparcia na 1,53 zł na skokowo rosnącym wolumenie. Atut podażowy.
PEKAO Notowania akcji prawie domknęły poważną lukę podażową sprzed kilku sesji.
PGE Notowania akcji przetestowały a następnie obroniły w cenach zamknięcia średnioterminowy dołek na 10,82 zł.
TAURON Kurs akcji trzecią sesję z rzędu broni średnioterminowego wsparcia na 2,75 zł.
URSUS Kurs akcji przełamał ważne wielotygodniowe wsparcie na 3,70 zł na rosnącym wolumenie, co zapowiada dalszą korektę. Pytanie: czy awans spółki do mWIG40 i przebudowa portfeli instytucjonalnych coś zmieni?

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

      EV/S (P/BV*) EV/EBITDA (DY*) P/E
Banki  Cena (zł) MC (mln zł) 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
 BZWBK 404,20    40151 1,8 1,7 1,6        0,0  –        0,0 15,9 15,9 13,5
 GETIN NOBLE BANK 1,59      1434 0,3 0,3 0,3  –  –  – 243,0
 HANDLOWY 83,00    10845 1,6 1,6 1,6        0,1        0,1        0,1 18,0 20,5 17,1
 INGBSK 204,00    26540 2,3 2,1 1,9  –  –        0,0 18,9 16,4 14,2
 MBANK SA 482,00    20394 1,4 1,3 1,2  –        0,0        0,0 18,6 16,0 13,7
 MILLENNIUM 8,77    10639 1,4 1,3 1,2  –  –        0,0 15,6 13,9 11,7
 PEKAO 132,40    34751 1,5 1,5 1,5        0,1        0,1        0,1 15,2 16,7 15,1
 PKOBP 43,29    54113 1,7 1,5 1,4  –        0,0        0,0 18,8 17,6 15,5
Ubezpieczyciele                      
 PZU 44,99    38850 3,0 2,7 2,5        0,0        0,0        0,1 16,1 13,6 12,1
Paliwa                      
 LOTOS 56,94    10527 0,7 0,6 0,6        4,9        5,1        5,4 10,4 7,0 9,8
 PKN ORLEN 96,34    41205 0,5 0,5 0,5        4,5        6,0        6,0 5,7 9,4 9,5
 PGNIG 6,40    36981 1,2 1,2 1,1        6,8        5,7        5,2 15,7 11,4 10,3
Górnictwo i metale                      
 BOGDANKA 64,10      2180 1,5 1,5 1,4        4,3        4,0        3,9 12,0 10,2 8,8
 JSW 101,00    11859 1,5 1,1 1,2        9,5        2,7        3,3 2695,1 5,1 6,8
 KGHM 106,90    21380 1,6 1,5 1,4      10,4        5,4        4,7 8,9 6,8
Energetyka                      
 ENEA 10,37      4578 1,1 1,1 1,0        5,7        5,0        4,4 5,4 4,5 4,5
 ENERGA SA 12,15      5031  –  –  –
 PGE SA 10,84    20268 1,1 1,2 1,2        4,7        4,0        4,2 7,9 6,6 7,1
 TAURONPE 2,83      4960 0,9 0,9 0,9        6,3        4,4        4,5 13,4 4,0 4,6
Chemia                      
 GRUPA AZOTY SA 63,85      6 334 1,0 1,0 0,9        9,2        7,5        7,3 16,9 12,6 12,7
 CIECH 59,00      3 109 1,3 1,2 1,3        5,0        5,7        6,4 5,2 8,0 9,7
 POLICE 19,80      1485 0,8 0,8 0,8      10,4        7,2        7,2 21,3 9,6 10,5
 PULAWY 152,50      2915 0,9 0,8 0,8        5,8        5,8        5,7 10,8 10,7 10,0
 SYNTHOS 4,89      6471 1,8 1,2 1,3      12,7        9,5        9,7 25,3 13,4 13,6
Telekomunikacja                      
 NETIA 5,23      1823 1,0 1,1 1,1        3,7        4,1        4,4 55,8 39,5 61,2
 ORANGE POLSKA SA 5,75      7546 1,2 1,3 1,2        9,9        4,9        4,5 198,3 66,3
Budownictwo                      
 BUDIMEX 195,20      4983 0,8 0,7 0,6        8,1        7,2        8,5 12,1 10,8 13,1
 ELBUDOWA 87,80         417 0,4 0,5 0,4        5,2        5,8        6,3 7,6 9,3 10,2
 ERBUD 20,70         265 0,2 0,2 0,2        7,1        8,0        7,8 7,5 11,5 11,0
 TRAKCJA SA 7,10         365 0,5 0,5 0,4        6,8      10,0        9,3 6,5 13,9 12,0
 ULMA 60,50         318 2,1 1,9 1,7        6,0        5,2        4,6 24,7 18,7 12,2
 UNIBEP 8,80         309 0,3 0,3 0,3        9,6        9,1        8,2 9,7 9,8 9,1
Deweloperzy                      
 DOMDEV 85,00      2114 1,9 1,6 1,3      13,4        9,3        7,5 16,8 11,4 9,2
 GTC 9,07      4266 15,1 14,7 12,7      11,8      10,9      12,7 26,7 41,8 48,7
 POLNORD 9,98         326 3,5 2,3 2,0  –      52,4      28,1 75,8 19,3
Media                      
 AGORA 14,70         701 0,7 0,7 0,7        7,0        6,4        6,4 129,0 42,9
 CYFRPLSAT 23,40    14965 2,8 2,7 2,6        7,4        7,4        7,3 14,7 13,7 12,2
                       
                       
      EV/S (P/BV*) EV/EBITDA (DY*) P/E
   Cena (zł) MC (mln zł) 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
                       
IT                      
 ASSECOPOL 43,70      3627 0,5 0,5 0,5        4,8        4,6        4,6 6,7 9,9 13,3
 COMARCH 172,50      1403 1,3 1,3 1,2        8,3      11,2        8,8 18,5 21,7 17,9
 SYGNITY 2,91           35 0,2 0,2 0,2  –        3,7        2,8 7,5 4,0
Dystrybutorzy IT                      
 ABPL 28,80         466 0,1 0,1 0,1        5,5        5,6        5,3 6,9 7,4 6,8
 ABCDATA 2,04         256 0,1 0,1 0,1        8,5        6,8        6,3 14,8 9,0 7,6
 ACTION 3,19           54 0,0 0,0 0,1  –      10,6      16,6
Przemysł                      
 APATOR 25,30         838 1,2 1,2 1,2        9,9        8,5        7,8 13,6 13,3 11,7
 BORYSZEW 9,48      2275 0,7 0,6 0,6      10,3        7,9        7,4 11,9 10,2 10,7
 FAMUR 6,10      3413 2,4 2,9 3,3      14,5      11,8        8,1 36,4 39,3 20,4
 FORTE 52,10      1247 2,0 2,0 1,8      13,4      16,7      13,1 11,3 15,8 12,5
 PFLEIDERER GROUP 37,70      2439  –  –  –
 IMPEXMET 4,32         864 0,5 0,5 0,5        6,7        6,3        5,6 6,6 6,4 5,6
 KOPEX 3,96         294 0,8  –  –  –
 KETY 376,50      3585 1,9 1,6 1,5      10,8        9,7        9,0 12,9 14,5 13,9
 ALUMETAL SA 57,30         887 0,8 0,7 0,6        9,0      10,9        9,4 9,9 14,2 11,9
Handel                      
 AMREST HOLDINGS 418,00      8867 2,1 1,7 1,3      16,6      14,4      11,3 46,5 45,6 32,0
 CCC SA 267,00    10991 3,8 2,9 2,3      64,3      54,8      39,3 34,8 34,1 24,5
 EMPERIA 99,00      1222 0,5 0,5 0,5        9,1        9,8        8,9 24,2 28,9 25,4
 EUROCASH 25,44      3540 0,3 0,3 0,2      13,3      16,6      12,3 18,6 43,6 18,3
 LPP 9310,00    17246 2,5 2,2 1,9      30,7      17,5      14,7 98,7 39,5 30,8
Leki i dystryb. farm.                      
 MABION 110,60      1305 24,3 8,5  –  –      13,7 25,0
 NEUCA 255,00      1193 0,2 0,2 0,2        8,7        9,9        9,4 10,7 12,4 12,3
 SELVITA SA 57,00         785  –  –  –

*/dla banków i ubezpieczycieli
Źródło: Bloomberg

 

 

 

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: