Raport Rynek Akcji: 14 lutego 2020

raport rynek akcji 1

Sytuacja rynkowa

Na rynkach zachodnich materializuje się obawa przed zakłóceniem łańcucha dostaw spowodowanych wybuchem epidemii koronawirusa. Wczorajszy wzrost liczby osób zainfekowanych o prawie 15 tys. wzbudza obawy wśród inwestorów o prawdziwą skalę kryzysu. Chińskie władze zapowiedziały zwiększenie nacisku na wspieranie gospodarki dotkniętej przez epidemię poprzez zastosowanie elastycznej polityki monetarnej, szersze wykorzystanie polityki fiskalnej i zwiększenie konsumpcji krajowej. Wczoraj poznaliśmy odczyt inflacji bazowej CPI dla gospodarki amerykańskiej, która w styczniu pozostała na niezmienionym poziomie i wyniosła 2,3% r/r. W ślad za zniżkami za oceanem również europejskie indeksy zakończyły wczorajsze notowania z niewielkimi stratami. Dzisiaj rano zostały opublikowane dane wstępne dotyczące dynamiki PKB za IV kwartał dla Niemiec 0,3% r/r- . O godzinie 11-tej poznamy wielkość dynamiki PKB za IV kwartał dla Strefy Euro (prognoza 1,1%). Popołudniu poznamy styczniową wielkość dynamiki produkcji przemysłowej dla USA (prognoza -0,2%).

Również polskie indeksy zanotowały spadki. Najmocniej zniżkowały JSW- po podaniu informacji nt. strategii na lata 2020-2030. Kurs spółki jest na poziomach z czerwca 2016r. Również PGE spadało o 4,2% wyznaczając nowe minima. Negatywna informacja dot. awarii kotła w Elektrowni Jaworzno wpłynęła na mocną przecenę RAFAKO, który na zamknięciu sesji tracił 8,4%. Podpisanie przez Work Service umowy inwestycyjnej wpłynęło na wzrost kursu o 27%. Dzisiaj o godzinie 10:00 poznamy dane dotyczące wielkości styczniowego poziomu inflacji w Polsce (prognoza 4,2% r/r).

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: