Raport Rynek Akcji: 14 marca 2019

rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Nowojorska giełda zwyżkowała na wczorajszej sesji. Nawet Boeing zakończył sesję minimalnym wzrostem. Prezydent USA D. Trump uziemił modele wywołujące katastrofę. Zamówienia na dobra bez środków transportu za styczeń m/m wstępnie spadły o 0,1% (konsensus 0,1%) a na dobra trwałego użytku wzrosły o 0,4% (konsensus 0,4%).

Wzrok inwestorów skierowany był globalnie na wyniki głosowania Izby Gmin w Wielkiej Brytanii, która debatowała o opuszczeniu wspólnoty bez umowy. Przeważyły głosy wykluczające możliwość wyjścia UK z UE bez wypracowanego porozumienia co było zgodne zarówno z naszymi jak i światowymi oczekiwaniami. Nieco szokujący był jednak stosunek głosów 312/308, czyli zaledwie czterech polityków zaważyło o losie wysp. W związku z takim biegiem rzeczy dzisiaj nastąpi głosowanie nt. przesunięcia daty wyjścia po stronie UK, ale ostateczna decyzja co do tego może zapaść na szczycie UE 21 marca. Organy unijne chcą znać przede wszystkim sensowny powód przedłużenia Brexitu, bo warunki jak na razie nie mają podstaw do zmian. Jeśli co do terminu nie zostanie wypracowany kompromis, Brytania może trzeci raz głosować nad umową bądź wyjdzie bez umowy albo zorganizuje drugie referendum w kraju.

Polska giełda zgodnie ze światowym trendem zanotowała wzrosty. Wśród dużych spółek najmocniej zwyżkowała JSW, której zarząd zarekomendował 1,71 zł dywidendy. Pod kreską znalazł się PZU po publikacji wyników za 2018 rok. Zysk netto w IV kw. wzrósł o 4% r/r i przewyższał oczekiwania. Najwyższe spadki zanotowały spółki energetyczne. PGE opublikowała raport roczny z wynikami pokrywającymi się z wcześniejszymi szacunkami, ale perspektywy dla miary EBITDA na 2019 rok są gorsze w pewnych segmentach niż w 2018 roku. Energa obniżyła natomiast szacunki poziomu EBITDA w IV kw. do 290 mln zł z 426 mln zł. PKP Cargo dokona odpisu w wynikach za 2018 rok w wysokości 51,2 mln zł. Dzisiaj sprawozdania opublikują takie spółki jak CCC, Energa, JSW, KGHM, PGNiG czy Dino.

Na szerokim rynku akcji do gry wróciła siła popytu. Kurs od kilku sesji konsoliduje się w okolicach poziomu wsparcia. Linia MACD na nowo przymierza się do przebicia linii sygnału od dołu co wsparłoby kupujących. /Wioletta Pawłowska/

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: