Raport Rynek Akcji: 14 września 2021

Sytuacja rynkowa

Pierwsza sesja bieżącego tygodnia na Wall Street była bardziej korzystna dla spółek typu value, które lekko zyskały w towarzystwie minimalnie przeceniającego się indeksu Nasdaq. Dziś zostaną opublikowane jedne z najważniejszych danych makro tego tygodnia, konsensus zakłada, że sierpniowy odczyt inflacji CPI w USA wyniesie 5,3%. Przedłużający się okres występowania wysokiej inflacji lub jeszcze wyższe odczyty od spodziewanych będą wywierać presję na Fed w kierunku zacieśniania polityki monetarnej, nawet pomimo niewystarczającego odbicia na rynku pracy. Wczoraj Demokracji zgłosili projekt ustawy podwyższającej stawki podatku dochodowego, dla osób zarabiających powyżej 435 tys. dolarów rocznie, a także dodatkowy 3%-owy podatek dla osób zarabiających powyżej 5 mln USD. Projekt zakłada również zwiększenie podatku od dochodów kapitałowych z 20 do 25%, a także zwiększenie podatku CIT dla dużych korporacji z 21 do 26,5%.

W poniedziałek krajowe indeksy odnotowały znaczącą zwyżkę, co prawda zyskiwały najmocniej największe spółki, ale warto podkreślić, że indeks sWIG80, zyskując 0,7%, ustanowił historyczne maksimum notowań w cenach zamknięcia. Do swojego rekordu indeks mWIG40 potrzebuje jeszcze niewiele ponad 7%. W gronie blue chipów JSW (+4,4%) kontynuowało swoją dominację, jednak dobrą sesję odnotował również CD Projekt (+3,6%), który ponownie zmierza w kierunku 200 zł. Mocno zyskały również spółki energetyczne. Indeks WIG20, tradycyjnie obciążał Mercator (-6,3%), który od momentu dołączenia do indeksu blue chipów przecenił się już o przeszło połowę. W indeksie mWIG40 przy zwiększonej wartości obrotu mocno zyskał Mabion (+15,8%), za 2 dni spółka opublikuje raport za I półrocze. W indeksie sWIG80 dwucyfrowo zyskują rozgrzane w ostatnich dwóch tygodniach walory spółek ZEPAK (+24%) i Bogdanki (+14%). W temacie pozostałych spółek: 1. Dębica odnotowała 14,6 mln zł zysku netto w II kw. wobec 21,2 mln zł straty przed rokiem. Przychody spółki wzrosły o 98% r/r. 2. Narodowy Bank Rumunii zgodził się na sprzedaż Idea Bank Rumunia, spełnił się jeden z warunków umowy zawartej przez Getin Holding. 3. Develia zawarła przedwstępną umowę sprzedaży 79,6% udziałów w nieruchomości SKY Tower we Wrocławiu za 84 mln euro. /Adam Dudoń/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: