Raport Rynek Akcji: 15 maj 2018

Rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Początek tygodnia na krajowym rynku przyniósł zatrzymanie wzrostów z zeszłego tygodnia, co wpisało się w zachowanie otoczenia zewnętrznego. Lekką korektę zaliczył WIG20, a wzrosty zanotował mWIG40 (indeks w obszarze kwietniowych maksimów) i sWIG80.

Sektorowo, liderem spadków w dniu wczorajszym energetyka. Jeszcze przed godz. 16 dnia wczorajszego PAP opublikował wypowiedź ministra energii, Krzysztofa Tchórzewskiego, iż z projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej wycofane mają zostać spółki Tauron oraz KGHM, natomiast nie ma decyzji, aby PGE miało wycofać się z bycia liderem projektu (minister dodał także, iż chce, aby spółka pozostała w projekcie). W zeszłym tygodniu agencja Reuters, powołując się na nieoficjalne źródła, podała, że w PGE podjęto decyzję o pójściu w kierunku energetyki wiatrowej kosztem bycia liderem projektu jądrowego. Na wczorajsze doniesienia zastanawiać może reakcja na Tauronie – najpierw reakcja pozytywna, szybko skontrowana przez stronę sprzedającą, czego efektem ok. 3,7% spadek kursu na zamknięciu. Reakcja PGE z kolei zgodna z wcześniej obserwowaną tendencją traktowania przez rynek angażu w projekt atomowy negatywnie (gł. z uwagi na wysokie CAPEX-y przez długi okres czasu, obniżające zdolność dywidendową spółek, oraz samą niepewność stopy zwrotu z projektu).

Dzisiejsze kalendarium jest bogate w istotne pozycje, z perspektywy krajowej uwagę zwraca m.in. finalny odczyt inflacyjny oraz wstępny odczyt dynamiki polskiego PKB za I kw. br. /Paweł Szewczyk/

Główne indeksy światowe
  wartość zm% 1D
DAX  12 977,7 -0,2
CAC40  5 540,7 0,0
FTSE100  7 711,0 -0,2
BUX  38 602,9 2,5
S&P500  2 730,1 0,1
DJIA  24 899,4 0,3
SHC*  3 169,2 -0,2
NASDAQ  7 411,3 0,1
BOVESPA  85 232,2 0,0
NIKKEI*  22 843,0 -0,1
HANG SENG*  31 261,9 -0,9
XU100  103 370,4 1,5
RTS  1 202,6 0,7
* – Zmiana na godzinę 7:17
Indeksy Polskie
WIG  60 738,7 -0,1
WIG20  2 321,1 -0,4
MWIG40  4 673,5 0,6
SWIG80  14 064,0 0,4
NCINDEX  250,7 -0,1
 
Waluty
USD/PLN  3,58 0,0
EUR/PLN  4,27 0,0
EUR/USD  1,19 -0,1
 
Obligacje
  yield % zm p.b. 1D
Polska 10YT 3,24 1
USA 10YT 3,02 1
 
Surowce
Ropa WTI (USD/bbl)  71,0 0,1
Złoto (USD/oz)  1 312,2 -0,1
Miedź (USD/t)  6 856,3 -0,8

WIG: Największe wzrosty i spadki (%)

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

ZWZA AUTOPARTN, SADOVAYA

Wybrane komunikaty ze spółek

4FUN Zarząd 4Fun Media rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2017 roku 2,44 mln zł trafiło na dywidendę dla akcjonariuszy – podała spółka.
CCC Grupa CCC miała w pierwszym kwartale 2018 roku 145,7 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 40,8 mln zł straty rok wcześniej – podała spółka. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.
ERBUD 1) Przychody spółki w 1Q wzrosły o 25,6% r/r do 432,4 mln zł (konsensus 371,5 mln zł), EBIT zwiększył się o 26,8 r/r do 4,9 mln zł (konsensus 2,6 mln zł), a zysk netto wzrósł o 1387,7% r/r do 4,5 mln zł (konsensus 1,1 mln zł).

2) Portfel zamówień grupy Erbud pod koniec marca 2018 roku wynosił 1,96 mld zł, z czego 1,54 mld zł przypada na 2018 rok, a 421 mln zł na dalsze lata – poinformowała spółka.

IDEA BANK 1) Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej grupy Idea Banku w I kwartale 2018 roku wyniósł 14,6 mln zł – poinformował bank w raporcie. Wynik odsetkowy w I kwartale 2018 roku wyniósł 138 mln zł, czyli spadł 3% k/k, natomiast wynik prowizyjny wzrósł do 49,8 mln zł.

2) Bank poinformował, że należności grupy od spółki GetBack na dzień 31 marca 2018 r. wynosiły 14,3 mln zł, w tym są obligacje o wartości 8,3 mln zł ujęte są w pozycji instrumenty finansowe oraz należności handlowe na kwotę 6 mln zł ujęte w pozycji Inne aktywa.

3) Bank podał, że GetBack ponadto jest właścicielem certyfikatów funduszy inwestycyjnych, w portfelach których znajdują się wierzytelności sprzedane przez Idea Bank w 2016 r. o wartości 73,2 mln zł. ujęte w pozycji inne aktywa.

MENNICA Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska zdecydowało, że z zysku za 2017 rok na dywidendę trafi 51,1 mln zł, co oznacza 1 zł na jedną akcję – podała spółka.
NEUCA Neuca oczekuje dodatniego wyniku operacyjnego w obszarze biznesów pacjenckich w całym 2018 roku – poinformował prezes Piotr Sucharski. Dodał, że największy wpływ na pozytywny wynik operacyjny w segmencie pacjenckim ma sieć przychodni. Spółka spodziewa się, że pozytywnie na wynik wpłyną również kontrakty przejętej w kwietniu ClinMed Pharmy.
PBKM Polski Bank Komórek Macierzystych ustanowił program obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100 mln zł – poinformowała spółka.
PGE Tauron i KGHM nie będą uczestniczyć w projekcie jądrowym, a Ministerstwo Energii chce, by PGE w nim pozostało. Nie ma decyzji, by PGE miało wycofać się z roli lidera w projekcie – poinformował PAP Biznes minister energii Krzysztof Tchórzewski.
PGNIG 1) PGNiG może przeznaczyć na dywidendę za 2017 rok do 50% skonsolidowanego zysku netto, zgodnie z polityką dywidendową spółki – poinformował dziennikarzy Piotr Woźniak, prezes PGNiG.

2) 25 maja do terminalu LNG w Świnoujściu przypłynie statek z dostawą spotową gazu ze złóż norweskich dla PGNiG – poinformował Piotr Woźniak, prezes PGNiG.

3) PGNiG może przeznaczyć na dywidendę za 2017 rok do 50% skonsolidowanego zysku netto, zgodnie z polityką dywidendową spółki – poinformował dziennikarzy Piotr Woźniak, prezes PGNiG.

PHN Zarząd PHN rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2017 r. w wysokości 0,27 zł na akcję – podała spółka.
PKNORLEN 1) Orlen zakłada, że przejęcie 66% Lotosu nastąpi w III kwartale 2019 r. – poinformował Maciej Mataczyński, partner kancelarii SMM Legal, doradca zarządu Orlenu.

2) PKN Orlen kończy wybór doradców w sprawie fuzji z Lotosem – poinformował Maciej Mataczyński, doradca Orlenu, partner kancelarii SMM Legal.

PLAY Skorygowany zysk EBITDA Play Communications w pierwszym kwartale 2018 roku spadł do 518,4 mln zł z 564,2 mln zł rok wcześniej – podała spółka w raporcie. Zysk okazał się o 1,6% niższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał wynik na poziomie 526,9 mln zł.
POLIMEXMS Polimex Mostostal liczy na stabilizację rentowności w 2018 roku i podtrzymuje plan realizacji 2 mld zł przychodów. Spółka zamierza złożyć w tym roku pierwsze oferty na rynku niemieckim i brytyjskim. Zarząd poinformował też, że realizacja projektów Opole i Żerań przebiega zgodnie z harmonogramem.
PROTEKTOR Zarząd Protektora rekomenduje, by na dywidendę przeznaczyć zysk osiągnięty w 2017 roku i część kapitału zapasowego, co da 0,12 zł dywidendy na akcję – poinformowała spółka.
SONEL Walne Zgromadzenie Sonela zdecydowało wypłacie dywidendy w wysokości 0,1 zł na akcję z zysku za 2017 rok – podała spółka.
SYGNITY Sygnity zawarło z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ugodę, na podstawie której otrzyma około 13,4 mln zł brutto – poinformowała spółka.
TAURON Tauron zostanie wykreślony z listy spółek głównego indeksu MSCI Poland po sesji 31 maja – podało MSCI w śródrocznej rewizji indeksów. W ramach rewizji, do polskiego indeksu MSCI dla mniejszych spółek (small cap) wejdą Tauron i Famur, a opuści go GTC.

Przegląd prasy

GETBACK 1) Możliwe odszkodowanie za GetBack. Jest kilka przypadków, w których obligatariusze mogą się domagać rekompensaty od banków i domów maklerskich. /Rz/

2) Inwestorzy kontra sprzedawcy obligacji GetBacku. Jest parę przypadków, w których obligatariusze windykacyjnej firmy mogą się domagać odszkodowania od banków i domów maklerskich. Jednak ewentualne procesy będą trudne i długie. /Parkiet/

NEUCA Pacjenci dają zarobić Neuce. Hurtownik farmaceutyczny chwali skutki ustawy Apteka dla aptekarza. Zapowiada, że w tym roku jego przychodnie i poboczne biznesy przyniosą zyski. /PB/
POLIMEXMS Polimex-Mostostal powoli kompletuje portfel zamówień na kolejne lata. Minął czas wielkich kontraktów – przychody będą oparte na średnich i mniejszych zleceniach. Kluczowa jest rentowność. /Rz/
SNIEŻKA Źnieżka liczy na utrzymanie marż. Tegoroczne podwyżki cen produktów będą widoczne w wynikach w kolejnych kwartałach, co w skali całego 2018 roku, powinnno zniwelować oczekiwany wzrost kosztów. /Parkiet/

Sygnały analizy technicznej

KERNEL Test górnego zakresu krótko-średnioterminowej konsolidacji w przedziale 45-55,20 zł.
MBANK Formacja objęcia bessy na rosnącym wolumenie kończy odbicie?
POLWAX Formacja czarnego młota na dołkach spadków.
ROPCZYCE Wysoki biały korpus na skokowo rosnącym wolumenie potwierdzeniem rozkręcania się fali wzrostowej?

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: