Raport Rynek Akcji: 15 marca 2019

raport rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Czwartkowa sesja przyniosła niewielką zwyżkę dla indeksu WIG, ale na tle ostatnich tygodni nie zmienia to wiele i z szerszej perspektywy jest kontynuowany trend boczny. Dziś, z racji wygasania marcowej serii instrumentów pochodnych, może pojawić się większe poruszenie w segmencie przede wszystkim spółek WIG20. Sektorowo po ostatniej zniżce zaczyna hamować spadki i podejmować wzrostowe odbicie krajowa energetyka. Na dziennych wykresach świecowych dla tych spółek pojawiają się formacje typu harami, przenikania lub młoty. W tej chwili sektorowi sprzyjałby niższe ceny węgla, lekka korekta cen uprawnień do CO2 oraz zielonych certyfikatów.

W komunikatach bieżących uwagę zwracają opublikowane końcowe lub szacunkowe wyniki spółek. Na przód wysuwa się KGHM. Miedziowy konglomerat w 2018 odnotował zysk netto j.d. wyniósł 1,66 mld zł względem 1,57 w 2017. Przychody wzrosły o niecały 1% do 20,53 mld zł. Dla DINOPL zysk za IV kw. był zgodny z rynkowym konsensusem i wyniósł 98,8 mln zł wobec 98,7 mln zł prognoz. Dla raportu całorocznego wynik netto był wyższy o 44% licząc r/r przy 30% wzroście przychodów. Spółka szacuje, że w 2019 wyda na inwestycje 850 mln zł, mając w zamiarze otworzyć więcej sklepów niż w 2018r. Cel strategiczny zakładający przekroczenie 1200 sklepów może zostać osiągnięty na przełomie 2019/2020, czyli rok wcześniej względem pierwotnych założeń. Swoje szacunkowe wyniki opublikował PKPCARGO, EBITDA w IV kw wzrosła o 20%, zysk netto pozostaje na minusie, aczkolwiek mniejszym (-10,4 mln zł) niż przed rokiem (-30 mln zł). Całoroczna EBITDA sięgnęła 907 mln zł i była o blisko 30% wyższa niż w 2017r, zysk netto wyniósł blisko 184 mln zł. Słabsze od prognoz rynkowych i w ujęciu rocznym podała szacunki grup JSW. Całoroczny zysk netto był o ponad 30% niższy niż przed rokiem przy 10% wzroście przychodów. O ponad 1 mld zł był niższy wynik EBITDA w segmencie Węgiel.

W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na dane o inflacji w Polsce i strefie euro oraz odczyty o produkcji przemysłowej w USA i wskaźniku nastrojów Uniw. Michigan. /Marcin Brendota/

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennymWybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: