Raport Rynek Akcji: 15 października 2021

Sytuacja rynkowa

W czwartek najważniejsze indeksy na Wall Street zyskały w przedziale 1,6-1,7%. Niewiele mniejszy wzrost odnotowały kluczowe indeksy w Europie, w tym DAX (+1,4%). Wczorajsza sesja na rozwiniętych rynkach może być sygnałem końca korekty i powrotu do wzrostów, a czynnikiem wspierającym popyt na spółki może być sezon raportowy w USA. Pierwsze opublikowane wyniki przez największe finansowe podmioty stanowią dobrą zapowiedź dla pozostałych spółek. Wszystkie sprawozdania finansowe zaskoczyły pozytywnie analityków. Dla przykładu zysk na akcję każdej z wymienionych spółek przebił istotnie konsensus: Bank of America (0,85 vs 0,71 USD), Morgan Stanley (2,04 vs 1,69 USD), Wells Fargo (1,17 vs 1 USD), Citigroup (2,15 vs 1,74 USD), nawet UnitedHealth działający w branży opieki zdrowotnej odnotował większy zysk na akcję niż prognozowano – 4,52 vs 4,41 USD. Dziś wyniki opublikuje Goldman Sachs. Dziś rano kontrakty wskazują na kontynuację odbicia indeksów, po tym jak azjatycka sesja przyniosła umiarkowane wzrosty.

Krajowe spółki, zachowujące się odmiennie na ostatnich sesjach, w przypadku solidnego odbicia w czwartek na zachodnich parkietach, zachowywały się mniej spektakularnie. Indeks WIG20 zyskał na tle rozwiniętych giełd jedynie 0,3%. Relatywna słabość może wynikać, z tego, że część wzrostów miała miejsce po zamknięciu sesji na krajowym parkiecie, ale główną przyczyną może być to, że indeks WIG20 zachowywał się relatywnie lepiej od początku wrześniowej korekty, a szczególnie mocne okazały się ostatnie październikowe sesje. O ile wzrosty na największych rynkach będą kontynuowane, istnieje spora szansa na to, że znajdujące się wciąż dużo niżej od wrześniowego szczytu indeksy amerykańskie i zachodnioeuropejskie będą nadrabiać wspomnianą relatywną słabość. Warto odnotować wzrost zainteresowania krajowym parkietem, wyrażony za pomocą zwiększonych obrotów utrzymujący się już od dwóch tygodni, a na wczorajszej sesji obroty na GPW przekroczyły 2 mld zł. W temacie spółek – wczoraj po publikacji raportu produkcyjnego zanurkowały aż o 8,4% notowania JSW – z raportu wynika, że produkcja węgla w III kw. wyniosła 3,34 mln ton i była niższa k/k o 3,1%, a w ujęciu r/r aż o 15,4%. Głęboką przecenę, po publikacji rekomendacji „sprzedaj” przez Goldman Sachs odnotowało również Dino (-5,6%), a do okrągłego poziomu 200 zł spadły notowania CD Projekt (-4,2%). W temacie pozostałych spółek: 1. Cena mniejszościowego pakietu 45% udziałów w kopalni Sierra Gorda została ustalona na 1,55 mld USD, plus ewentualne 500 mln USD w zależności od cen miedzi i płatne w ciągu 4 lat. Mniejszościowy pakiet od Sumitomo ma nabyć South32, 55%-owy udział KGHM nie ulegnie zmianie. 2. Nowym prezesem PKO BP zostanie Iwona Duda, pod warunkiem zgody KNF. 3. ZE PAK podpisał list intencyjny w sprawie budowy farm wiatrowych z Orsted Wind Power. 4. Bank Handlowy oszacował, że ostatnia podwyżka stóp procentowych zwiększy wynik odsetkowy banku o 85-105 mln zł w ciągu kolejnych 12 miesięcy. /Adam Dudoń/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: