Raport Rynek Akcji: 16 października 2019

Rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Wczoraj pierwsze instytucje w USA opublikowały wyniki finansowe za III kw., co wzbudziło entuzjazm wśród inwestorów. Oczekiwania rynku pobiły takie podmioty jak JPMorgan, Citigroup, BlackRock, Johnson & Johnson i UnitedHealth. Goldman Sachs zawiódł akcjonariuszy, podobnie jak Wells Fargo, ale u tego z kolei notowania i tak wzrastały. Dzisiaj sprawozdania finansowe przedstawią między innymi tacy emitenci jak Bank of America, BNY Mellon, IBM i Netflix. W kwestii wojny handlowej, amerykańskie media donoszą, że w tym tygodniu mogą zostać wznowione negocjacje stron po raz kolejny w tym miesiącu. Wzrost gospodarczy na świecie ma być najniższy od dekady, jak przewiduje MFW.

W Europie spokoju dodają doniesienia z rozmów pomiędzy organami unijnymi a brytyjskimi negocjatorami w sprawie Brexitu. Strony zadeklarowały, że umowa ma zostać dopięta do końca wczorajszego dnia. Nawet, jeśli faktycznie strony dojdą do konsensusu, to należy pamiętać, że na szczycie UE, który rozpoczyna się w czwartek, musi zostać zaakceptowana przez unijnych przywódców, jak i w brytyjskim parlamencie, w którym premier B. Johnsosn stracił większość.

Polskie indeksy, za wyjątkiem ostatnio zwyżkujących małych spółek, zaliczyły wzrostową sesję. Wśród największych podmiotów największy potencjał do wzrostu miały te z sektora energii, w tym PGE i Tauron. Tauron Dystrybucja pozyskał dotacje unijne w wysokości łącznie ponad 195 mln zł na budowę i modernizację sieci średniego i niskiego napięcia. Natomiast PGNiG Upstream Norway odkryła nowe złoże ropy naftowej i gazu ziemnego na Morzu Norweskim z zasobami pomiędzy 19 a 38 mln baryłek. KNF wskazała dziewięć banków ważnych systemowo w Polsce, wśród których na pierwszym miejscu znalazł się PKO BP, a na szóstym Handlowy. /Wioletta Pawłowska/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Objaśnienie użytych skrótów

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY – (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację
S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: