Raport Rynek Akcji: 17 maja 2019

rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Pod kątem zmian głównego indeksu WIG wczorajsza sesja przyniosła niewielkie odreagowanie wcześniejszego spadku, aczkolwiek już w poprzedzających sesjach bieżącego tygodnia była obserwowana próba stabilizacji kursu po rozpoczętej z początkiem miesiąca zniżce. Wczorajszy wzrost obrotów jest pozytywny, ale tez niska skala zwyżki kursów podkreśla, że wciąż na rynku jest obecna znaczna presja podażowa. Wskaźnik MACD osiągnął poziom ponad 3 letniego minimum wspierając technicznie punkt wzrostowego odbicia. Po wczorajszej sesji uwagę, niestety od negatywnej strony, przykuwa wpływ decyzji europejskiego Trybunały Sprawiedliwości uznający za bezzasadne wcześniejsze stanowisko Komisji Europejskiej, że podatek handlowy mający stanowić oręż przeciwko zagranicznym sieciom handlowym i zapewnić znaczne wpływy budżetowe, jest nielegalny. W związku z tym giełdowi przedstawiciele handlu detalicznego ze wskazaniem na DINOPL i EUROCASH poddawali się bardzo mocnej zniżce. Ale też producenci odzieży i jednocześnie sprzedawcy jak CCC i LPP również ucierpieli, chociaż LPP w znacznie mniejszym stopniu. Podobnie jak z weekendowym ograniczeniem handlu może się okazać, że strzał skierowany w zagraniczne sieci handlowe z dużą mocą uderzy również w krajowe podmioty.

Trwa sezon publikacji kwartalnych wyników finansowych. Wczoraj po sesji swój raport opublikowała spółka JSW. Zaraportowany zysk operacyjny i netto istotnie, bo o blisko 20%, przekroczył konsensus rynkowy. Reakcja rynkowa, zwłaszcza w obliczu wcześniejszej silnej przeceny spółki, ma szansę być pozytywna. W ujęciu rocznym jest odnotowany dość istotny spadek zysków, o ponad 40%. Jak tłumaczy spółka zaważył na tym w segmencie węgla niższy wolumen produkcji i sprzedaży przy jednocześnie bardzo dużym wzroście kosztów gotówkowych. Ale też przepływy operacyjne były o blisko 20% wyższe niż przed rokiem. Dziś swój raport opublikował PGNIG. Na poziomie głównym pozycji jest wykazywana zgodność z opublikowanymi z końcem kwietnia szacunkami. Zysk netto obniżył się o ponad 30% licząc r/r. Jak wskazuje spółka istotny wpływ na to miał wysoki koszt zakupu paliwa ze Wschodu (tzw. kontrakt jamalski), który jest m.in. oparty o 9-meisięczną cenę ropy Brent będącą o 30% wyższą niż przed rokiem, aczkolwiek jest to łagodzone pozyskiwaniem paliw również z innych źródeł, głównie LNG. Jednocześnie w segmencie poszukiwania i wydobycia, który ma ok. 60% udział w EBITDA grupy, niższe ceny ropy i gazu w I kw, w porównaniu do cen przed rokiem, zaważyły na lekkim obniżeniu wyniku. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na dane inflacyjne w strefie euro oraz wskaźników nastrojów Uniw. Michigan w USA. /Marcin Brendota/

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: