Raport Rynek Akcji: 17 października 2019

rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Napięte nastroje za Oceanem utrzymują się. Wczoraj nie spodobał się inwestorom odczyt sprzedaży detalicznej za wrzesień (-0,3% m/m, podczas gdy oczekiwano 0,3%). Wyniki spółek powinny nieco uspokoić rynek, bowiem kolejna partia podmiotów z S&P 500 nie zawiodła swoich akcjonariuszy. Zarówno Bank of America, United Airlines jak i Netflix przebiły konsensusy co do zysku na akcję. Dzisiaj wyniki za III kw. opublikują takie podmioty jak Honeywell, Morgan Stanley czy Philip Morris. Ameryka próbuje walczyć o prawa i demokrację panującą w Hongkongu, w związku z trwającymi tam protestami. Zgodnie z aktem Hongkong miałby zostać wyłączony z wojny handlowej a chińscy urzędnicy będą mogli zostać ukarani za ograniczanie praw obywatelom Hongkongu. Na razie pomysł został przegłosowany przez niższy szczebel władzy w Kongresie. Chiński rząd wyraża sprzeciw wobec ingerencji w ich praworządność. 23 października mają zostać odwołane zapiski o ekstradycji, o które walczą manifestujący.

Miało być porozumienie w sprawie Brexitu, a go nie ma. Rozmowy stron są jednak oceniane pozytywnie. Media zapewniają, że wszystkie problematyczne wątki zostały rozwiązane, pozostał jedynie problem VAT-u w Irlandii Północnej. Padają również głosy, że Irlandia formalnie podlegałaby pod zasady celne panujące w Wlk. Brytanii, a praktycznie reguły pozostałyby takie jak dotychczas panujące w unii celnej UE. Dzisiaj rozpoczyna się szczyt Wspólnoty w tym temacie, który potrwa do dnia jutrzejszego.

Polski rynek akcji podzielił nastroje panujące u naszych zachodnich sąsiadów a główne indeksy zaliczyły umiarkowanie wzrostową sesję. Wśród największych spółek najmocniej przyrosła wycena CCC a po niej banków Aliora, któremu KNF obniżyła wymagany bufor zgodnie z decyzją o wyłączeniu banku z instytucji ważnych systemowo, oraz mBanku, któremu KNF zwiększyła tożsamy bufor. Produkcja węgla w JSW w III kw. 2019 roku wyniosła łącznie 3,85 mln ton i była wyższa o około 14,3% niż rok wcześniej. Sprzedaż węgla natomiast sięgnęła 3,31 mln ton i była niższa o ok. 7% niż przed rokiem. /Wioletta Pawłowska/

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: