Raport Rynek Akcji: 17 września 2021

Sytuacja rynkowa

Czwartkowa sesja nie przyniosła większych zmian dla amerykańskich indeksów, a kluczowe europejskie indeksy odnotowały niewielki wzrost. Wczorajsze dane o sierpniowej sprzedaży detalicznej w USA pozytywnie zaskoczyły, sprzedaż wzrosła o 0,7% m/m, a konsensus analityków zakładał spadek na poziomie 0,8%. Liczba osób ubiegająca się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w poprzednim tygodniu była zbliżona do konsensusu i wyniosła 332 tys., natomiast mniej osób kontynuowało pobieranie zasiłku (2,67 mln osób wobec prognozy 2,79 mln).

Na krajowym rynku indeksy WIG20 i mWIG40 oscylowały wokół 0, nieco większe zmiany odnotował indeks sWIG80, który przecenił się o 0,6%. Wśród spółek największe spadki odnotowały spółki surowcowe i z nimi powiązane, w indeksie blue chipów były to JSW (-5,9%) i KGHM (-3,3%), w indeksie mWIG40 Famur (-5,4%), a w indeksie sWIG80 Bogdanka (-7,6%). Do liderów wzrostów w indeksie WIG20 należał Mercator (-6,8%), spółka po przecenie o 80% od szczytu zaczęła mocno odbijać, choć trend spadkowy na walorach wciąż nie jest zanegowany. Nowy historyczny rekord notowań w cenach zamknięcia ustanowiło LPP (+4,1%), a ponownie do okrągłego poziomu 200 zł zbliża się CD Projekt (+2,9%). Nowe lokalne maksima wyznaczyła Develia (+6,3%), wzrost zainteresowania spółką, wyrażony chociażby zwiększoną wartością obrotu, nastąpił po publikacji informacji o sprzedaży udziałów w Sky Tower. Dziś wypada „dzień trzech wiedźm”, zwłaszcza w ostatnich chwilach sesji może wystąpić duża zmienność. Z pozostałych spółek: 1. Enea w II kw. osiągnęła 314 mln zł zysku netto jednostki dominującej, przed rokiem strata netto wyniosła 544 mln zł, wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami 2. Przychody Amiki w II kw. wyniosły 773 mln zł, przewyższając o 30% te osiągnięte w analogicznym okresie poprzedniego roku, jednocześnie były wyższe o 3,4% od konsensusu, zysk netto wyniósł 21,1 mln zł (-9,1% r/r, 18% poniżej konsensusu). 3. Zysk netto GPW w II kw. wyniósł 45,2 mln zł, jest zbliżony do wcześniejszych szacunków i wyższy o 4% niż przed rokiem. /Adam Dudoń/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

 

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: