Raport Rynek Akcji: 21 stycznia 2021

raport rynek akcji 2

Raport Rynek Akcji 21 stycznia 2021

Sytuacja rynkowa

Wczorajsza sesja zakończyła się mocnym wzrostem indeksów za Oceanem. W dniu inauguracji Joe Bidena kluczowe indeksy wyznaczyły nowe historyczne maksima – indeks S&P 500 zyskał 1,4% a Nasdaq niemal 2%. Rosnące rynki wspierają propozycje pakietów fiskalnych zapowiadane przez nowego prezydenta, dodatkowo Janet Yellen, która kandyduje na stanowisko sekretarza skarbu podkreśla znaczenie pomocy dla bezrobotnych i mniejszych firm i jest zwolenniczką stymulacji na dużą skalę przy akompaniamencie niskich stóp procentowych. Wśród spółek znacząco wyróżnił się Netflix z niemal 17%-ową zwyżką – choć nie jest to zaskoczeniem biorąc pod uwagę kilkunastoprocentowy wzrost w handlu pozasesyjnym. Dziś poznamy m.in. wyniki Intela.

Na krajowym rynku dzień zakończył się bez większych zmian głównych indeksów. Wśród blue chipów liderem wzrostów było JSW, za spółką znalazł się Alior, CCC i CD Projekt. Z drugiej strony w największym odwrocie znalazły się walory Allegro i Dino. W indeksie mWIG40 najmocniej stracił Mercator (-6,5%) – najwyraźniej inwestorzy nie przyjęli z optymizmem informacji o rozszerzaniu mocy produkcyjnych poprzez budowę fabryki rękawic w Tajlandii. Koszt fabryki ma wynieść ok 156 mln, a niewiadomą pozostaje to jak długo zwiększony popyt wynikający z pandemii będzie się utrzymywać. Istnieje ryzyko znacznego spadku zapotrzebowania na tego typu produkty po opanowaniu pandemii. Słabą sesję odnotował również Biomed-Lublin (-4%) – spółka w okresie ostatnich 3 miesięcy przeceniła się już o przeszło 50% – perspektywa skutecznej realizacji programów szczepień na świecie oddala szansę spółki na dostarczenie swoich rozwiązań na odpowiednio wczesnym etapie – tak aby uszczknąć choć kawałek z tego „Covidowego tortu”. Z pozostałych tematów: 1. Bogdanka przestawiła wstępne wyniki finansowe za 2020 rok – zysk netto wyniósł 66,5 mln zł wobec 308,7 mln zł w 2019 roku. 2. Odpisy ING na kredyty frankowe zwiększą koszt ryzyka w IV kw. 2020 r. o około 250 mln zł. /Adam Dudoń/

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

  Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: