Raport Rynek Akcji: 22 maja 2020

raport rynek akcji 1

Sytuacja rynkowa

Czwartkową sesję główne indeksy po obu stronach oceanu zakończyły na minusie. Raporty okresowe publikowane przez spółki detaliczne z sektorów dóbr podstawowych nie zaskoczyły pozytywnie swoimi wynikami. Oprócz szacowania skutków epidemii pojawia się nowy temat przykuwający uwagę inwestorów. Jest nim wzrost napięcia w relacjach USA-Chiny. Prezydent D. Trump wcześniej oskarżył rząd chiński o zwlekanie z informacją opinii publicznej o wybuchu epidemii, obecnie ostrzegł chińskie władze, że ostro zareaguje, jeśli Chiny będą próbowały ograniczyć ruchy demokratyczne w Hongkongu. Dla przypomnienia chiński parlament zajmie się dzisiaj przepisami o bezpieczeństwie narodowym w tym cieszącym się autonomią regionie. Nastrojów nie zmieniły nawet seria pozytywnych danych makro za maj, w tym najświeższy odczyt z rynku pracy, gdzie liczba nowych zasiłków dla bezrobotnych wyniosła 2438 tys. osób- niewiele więcej od konsensusu.

Słabsze od oczekiwań dane makro dla polskiej gospodarki poza indeksem WIG20 nie wpłynęły mocno na notowania. Wśród spółek z indeksu WIG20 najbardziej traciły akcje spółki Play, której notowania otwarły się z przeszło 8% przeceną. W przypadku rynku szerokiego podane przez PKP Cargo wyniki za IQ`20 roku spowodowały przecenę akcji o 3,4%. Spółka zaraportowała stratę w wysokości 114,4 mln zł wobec 53,1 mln zł zysku netto rok wcześniej. Natomiast podane przez Grupę Azoty lepsze od oczekiwań wyniki w pierwszym kwartale tego roku były paliwem do wzrostu notowań w pierwszych godzinach handlu, natomiast po głębszej analizie wzrost długu netto osłabił notowania. Sytuacji nie poprawiła informacja ze strony wiceprezesa spółki P. Łapińskiego, który spodziewa się osłabienia popytu na tworzywa sztuczne i niektóre produkty chemiczne. Natomiast solidnym wzrostem mogą pochwalić się notowania Lubawy (+36%), której zysk netto w IQ`20 roku wyniósł 12,3 mln zł wobec 3,9 mln zł rok wcześniej. Pod presją mogą znaleźć się walory JSW oraz Getin Noble. W przypadku JSW niepokojącym jest pogarszający się bilans spółki, natomiast Getin Noble zaraportował w IQ`20 roku stratę netto w wysokości 109,6 mln zł wobec konsensusu 93,8 mln zł. Jeżeli chodzi o dane makro, to dzisiaj poznamy kwietniową dynamikę sprzedaży detalicznej oraz produkcji budowlano-montażowej.

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: