Raport Rynek Akcji: 23 lutego 2021

raport rynek akcji 2

Raport Rynek Akcji 23 lutego 2021

Sytuacja rynkowa

Poniedziałkowa sesja za Oceanem nie należała do udanych, a szczególnie słabo wypadł indeks spółek technologicznych Nasdaq (-2,5%). Ciekawy wątek pojawił się w relacjach amerykańsko-chińskich. Otóż chiński minister spraw zagranicznych wezwał wczoraj administrację Joe Bidena do resetu relacji pomiędzy dwoma mocarstwami i wznowienia dialogu. Za winnego pogorszenia stosunków międzynarodowych wskazano byłego prezydenta Donalda Trumpa. Chiński minister Wang Yi wezwał do podjęcia konkretnych działań – przede wszystkim zlikwidowania ceł nałożonych na chiński eksport oraz poluzowania restrykcji uderzających w chiński sektor technologiczny. Nowy wątek w relacjach Chiny-USA jest szczególnie ciekawy, ze względu na ostatnie wypowiedzi prezydenta Joe Bidena, z których wynikała inicjatywa odbudowania relacji z Europą oraz wskazanie na zagrożenia płynące z Chin. Z pozostałych tematów Wielka Brytania zapowiedziała długi i ostrożny proces (zaczynający się już od 8 marca) nieodwracalnego wychodzenia z obostrzeń, który umożliwił skuteczny program szczepionkowy.

Spadki na rynkach rozwiniętych nie wspierały krajowego rynku, który również uległ przecenie. Indeks WIG20 stracił 1,2% – potaniały niemal wszystkie spółki za wyjątkiem KGHM (+1,4%) i Asseco (+0,2%). Producent miedzi odnotował słabszy styczeń, ale gwałtowne wzrosty cen miedzi zapoczątkowane w lutym zatrzymały spadki spółki i ponownie pobudziły popyt na walory KGHM. Spółka jednak od 4 lutego zyskała ok. 16% – nieco mniej niż miedź, która podrożała o ok. 17%. Analizując zależność w dłuższym terminie – od dołka z marca do początku lutego miedź podrożała o około 63%, podczas gdy w tym samym okresie KGHM zyskał około 350% – to znaczy, że spółka wytraciła impet i kolejne wzrosty cen surowca nie wpływają już w takim stopniu na notowania producenta jak to miało miejsce do tej pory. Z drugiej strony indeksu blue chipów najsłabiej wypadły walory CCC (-5,1%). Indeks mWIG40 przecenił się o 0,5% – przy czym najsłabiej wypadły walory Ten Square Games (-4,5%), a najmocniej zyskał Mabion (+10,5%), który chce wyemitować do 10,5 mln akcji, z których chciałby pozyskać 100-200 mln zł. W indeksie sWIG80 dwucyfrowe wzrosty odnotował Ekoexport (+12,7%), spółka dzień wcześniej podpisała znaczącą umowę z nowym przedstawicielem na terenie Ameryki Północnej, równie mocno wzrosła Trakcja (+11,8%), a zdecydowanie najsłabiej wypadł drugi dzień z rzędu Games Operators (-8,9%), po rozczarowującej sprzedaży gry „Rustler”. Z pozostałych informacji – Santander poinformował, że szacunkowa strata w wyniku konwersji kredytów wg propozycji KNF wyniosłaby ok. 2,7 mld zł. Z kolei Bank Millennium szacuje koszt przewalutowania na 4,1-5,1 mld zł. /Adam Dudoń/

Sytuacja rynkowa Poniedziałkowa sesja za Oceanem nie należała do udanych, a szczególnie słabo wypadł indeks spółek technologicznych Nasdaq (-2,5%). Ciekawy wątek pojawił się w relacjach amerykańsko-chińskich. Otóż chiński minister spraw zagranicznych wezwał wczoraj administrację Joe Bidena do resetu relacji pomiędzy dwoma mocarstwami i wznowienia dialogu. Za winnego pogorszenia stosunków międzynarodowych wskazano byłego prezydenta Donalda Trumpa. Chiński minister Wang Yi wezwał do podjęcia konkretnych działań – przede wszystkim zlikwidowania ceł nałożonych na chiński eksport oraz poluzowania restrykcji uderzających w chiński sektor technologiczny. Nowy wątek w relacjach Chiny-USA jest szczególnie ciekawy, ze względu na ostatnie wypowiedzi prezydenta Joe Bidena, z których wynikała inicjatywa odbudowania relacji z Europą oraz wskazanie na zagrożenia płynące z Chin. Z pozostałych tematów Wielka Brytania zapowiedziała długi i ostrożny proces (zaczynający się już od 8 marca) nieodwracalnego wychodzenia z obostrzeń, który umożliwił skuteczny program szczepionkowy.  Spadki na rynkach rozwiniętych nie wspierały krajowego rynku, który również uległ przecenie. Indeks WIG20 stracił 1,2% - potaniały niemal wszystkie spółki za wyjątkiem KGHM (+1,4%) i Asseco (+0,2%). Producent miedzi odnotował słabszy styczeń, ale gwałtowne wzrosty cen miedzi zapoczątkowane w lutym zatrzymały spadki spółki i ponownie pobudziły popyt na walory KGHM. Spółka jednak od 4 lutego zyskała ok. 16% - nieco mniej niż miedź, która podrożała o ok. 17%. Analizując zależność w dłuższym terminie – od dołka z marca do początku lutego miedź podrożała o około 63%, podczas gdy w tym samym okresie KGHM zyskał około 350% - to znaczy, że spółka wytraciła impet i kolejne wzrosty cen surowca nie wpływają już w takim stopniu na notowania producenta jak to miało miejsce do tej pory. Z drugiej strony indeksu blue chipów najsłabiej wypadły walory CCC (-5,1%). Indeks mWIG40 przecenił się o 0,5% - przy czym najsłabiej wypadły walory Ten Square Games (-4,5%), a najmocniej zyskał Mabion (+10,5%), który chce wyemitować do 10,5 mln akcji, z których chciałby pozyskać 100-200 mln zł. W indeksie sWIG80 dwucyfrowe wzrosty odnotował Ekoexport (+12,7%), spółka dzień wcześniej podpisała znaczącą umowę z nowym przedstawicielem na terenie Ameryki Północnej, równie mocno wzrosła Trakcja (+11,8%), a zdecydowanie najsłabiej wypadł drugi dzień z rzędu Games Operators (-8,9%), po rozczarowującej sprzedaży gry „Rustler”. Z pozostałych informacji – Santander poinformował, że szacunkowa strata w wyniku konwersji kredytów wg propozycji KNF wyniosłaby ok. 2,7 mld zł. Z kolei Bank Millennium szacuje koszt przewalutowania na 4,1-5,1 mld zł. /Adam Dudoń/

Główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: