Raport Rynek Akcji: 23 stycznia 2020

raport rynek akcji 2

Sytuacja rynkowa

Sesja w Stanach Zjednoczonych zakończyła się bez większych zmian. Obawy inwestorów złagodziły władze USA i Chin, w których wykryto koronawirusa zapewniając, że sytuację da się opanować. W Chinach liczba zarażonych wzrasta, już 440 pacjentów jest zainfekowanych a 9 zmarło. Dodatkowo epidemia przeniosła się na Tajlandię, Japonię i Koreę Południową. Prezydent USA D. Trump powiadomił naród o gotowym planie działania w obronie przed wirusem przyniesionym przez amerykańskiego pasażera podróżującego z Chin. Strach przed koronawirusem będzie oddziaływał na branżę transportową, przede wszystkim lotniczą, oraz biura podróży a co za tym idzie hotele. Dodatkowo dopóki nie zostanie wykryta droga, którą można się zarazić wirusem może podupaść również sprzedaż detaliczna. Nawiązując do relacji handlowej na linii USA-Chiny, sekretarz skarbu USA S. Mnuchin oświadczył podczas forum w Davos, że na ten moment nie wiadomo kiedy zakończy się praca nad drugą fazą porozumienia, wskazał, że może to być zarówno przed jak i po wyborach prezydenckich. Wątpi on również w porzucenie obowiązujących ceł, nawet po wypracowaniu rozszerzonej umowy handlowej. Chiny zapewniają, że zwiększone zamówienia ze Stanów Zjednoczonych nie będą wpływać na import z innych krajów a warunek jest zgodny z postanowieniami WTO. Dodatkowo na szczycie w Davos prezydent D. Trump ostrzegł UE, że jeśli nie wypracują wspólnej umowy to czekają ją bardzo wysokie cła na sprowadzane samochody i inne towary. Z danych makro, dzisiaj padnie decyzja co do wysokości stóp w strefie euro a po odczycie będzie miała miejsce konferencja prasowa. Rynek nie oczekuje żadnych zmian po ostatniej obniżce, jeszcze przed odejściem, dokonanej przez M. Draghiego.

Polska giełda traciła na sesji, za wyjątkiem średnich spółek. Wśród największych podmiotów najbardziej ucierpiał Tauron. Na Polkomtel (Plus) UOKiK nałożył 50,6 mln zł kary za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów za dodatkowe opłaty za video streaming. Z danych makro, zarówno produkcja budowlano-montażowa jak i przemysłowa za grudzień wypadły gorzej niż oczekiwano. Dzisiaj podana zostanie sprzedaż detaliczna również za grudzień (prognoza 7,3% r/r) a RPP zaprezentuje protokół z ostatniego posiedzenia. /Wioletta Pawłowska/

główne indeksy światowegłówne indeksy światowe2WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: