Raport Rynek Akcji: 24 lutego 2020

raport rynek akcji 1

Sytuacja rynkowa

Piątkową sesję główne indeksy na Wall Street zakończyły na minusie. Prym w spadkach wiódł sektor technologiczny, na którym wydaje się materializacja obaw o zakłócenie łańcucha dostaw i sprzedaży wywołanego wybuchem epidemii koronawirusa. Lutowy odczyt PMI, który był słabszy od poprzedniego miesiąca zdaje się potwierdzać tą tezę, zwłaszcza w sektorze usług, gdzie transport i turystyka najmocniej ucierpiały z powodu epidemii. Potwierdzają to również szacunki Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego, który szacuje zmniejszenie popytu na loty o ok. 4,7 p. proc. w porównaniu z prognozą opublikowaną pod koniec grudnia 2019 roku. Warto też zauważyć, że rentowność 30-letnich obligacji skarbowych spadła do najniższego poziomu w historii, co może oznaczać że negatywny wpływ epidemii na gospodarkę światową może mieć długofalowy charakter, prowadzący do akomodacyjnych działań polityki monetarnej FED.

Podobnie na polskiej giełdzie przeważały spadki. Najmocniej spadały walory KGHM, którego wycena jest zależna od notowań miedzi, która w ostatnim tygodniu jest w trendzie spadkowym. W przypadku rynku szerokiego podana przez RAFAKO informacja o szacunkowej stracie netto w wysokości 212,2 mln przyczyniła się do wyprzedaży walorów, który na koniec sesji tracił 7,2%. Natomiast w przeciwnym kierunku poszły notowania PGE, który wzrósł 1,1%. Na chwilę obecną trudno powiedzieć, czy będzie to odbicie od dna związane z wyborem nowego prezesa, czy raczej korekta trendu spadkowego. Solidne wzrosty notują spółki z sektora gamingowego. CD Projekt na piątkowej sesji w okolicy południa ponownie zaznaczył historyczne maksimum, natomiast akcje TS Games zamknęły notowania na historycznych maksimach. Dzisiejsza sesja jest uboga w dane makro.

Tym razem będzie inaczej?

Tym razem będzie inaczej?2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: