Raport Rynek Akcji: 24 stycznia 2020

raport rynek akcji 1

Sytuacja rynkowa

Czwartkowa sesja w Ameryce zakończyła się bez większych zmian. Nastroje są niepewne ze względu na obawę przeniesieniem się na większą skalę koronawirusa. Napięcie rozładowała wypowiedź dyrektora generalnego Światowej Organizacji Zdrowia T. Ghebreyesusa, który oddalił wizję wprowadzenia stanu nadzwyczajnego na świecie, jednak zaznaczył, że za jakiś czas takie kroki mogą stać się konieczne. W Chinach sytuacja jednak z dnia na dzień jest coraz gorsza, już 17 osób zmarło a 634 są zainfekowane. Miejscowość, w której doszukano się źródła wirusa jest uziemiona, transport publiczny jest odcięty a mieszkańcy nie mogą opuszczać terenu do odwołania. Pekin zrezygnował również z imprezy rozpoczynającej Nowy Rok, aby uchronić przed masowymi spotkaniami ludzi. W Stanach Zjednoczonych trwa sezon publikacji wyników za IV kw. Dotychczas 12% spółek wchodzących w skład indeksu S&P500 zaprezentowało sprawozdania a 70% z nich przebiło oczekiwania rynku. Z danych makro, dzisiaj nastąpi odczyt indeksu PMI dla przemysłu i usług w USA w styczniu (prognoza kolejno 52,5 i 52,7).

W strefie euro Europejski Bank Centralny zadecydował o pozostawieniu stóp na niezmienionym poziomie, co przewidywał rynek. Bank deklaruje, że stopy pozostaną na tym lub niższym poziomie dopóki ceny nie osiągną celu inflacyjnego. Na Wyspach parlament przyjął projekt ustawy rozwodowej z Unią. Dokument czeka na akceptacje królowej. Rząd będzie teraz forsował warunki wypracowane przez B. Johnsona w październiku. Z danych makro, dzisiaj nastąpi odczyt PMI dla przemysłu w Niemczech i strefie euro (prognoza kolejno 44,5 i 46,8).

W Polsce silne zyski z początku miesiąca oddają małe i średnie spółki. Wśród największych podmiotów dobrą sesję zaliczyły banki, takie jak PKO BP czy Alior oraz Lotos. Część ostatnich zysków oddał Play, CCC szoruje po dnie zbliżonym do tego z 2013 roku a Tauron kontynuuje trend spadkowy. Sprzedaż miedzi KGHM w grudniu spadła o 8% r/r, a produkcja wzrosła o 3% r/r. Z danych makro, sprzedaż detaliczna w Polsce w grudniu wypadła lepiej niż oczekiwano (wzrost 7,5% r/r). /Wioletta Pawłowska/

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: