Raport Rynek Akcji: 25 marca 2020

raport rynek akcji 1

Sytuacja rynkowa

Wczorajsza sesja zakończyła się solidnymi wzrostami za oceanem. Na pozytywny sentyment z pewnością wpłynęły zarówno informacje podane przez przedstawiciela Izby Reprezentantów N. Pelosi odnośnie postępów w negocjacjach z Demokratami ws. Pakietu pomocowego, jak i od lidera partii Demokratycznej C. Schumera, który po długich negocjacjach za zamkniętymi drzwiami z sekretarzem skarbu S. Muchinem poinformował, że obie strony dojdą do porozumienia. Również ekonomiści z Northwestern University poinformowali, że podjęte przez rząd stanowcze działania w walce z epidemią, mogą zapobiec śmierci nawet 600 tys. osób. W efekcie tego mocno w górę poszły notowania spółek z sektora paliwowego, lotniczego oraz finansowego, które w ostatnich tygodniach doświadczyły najmocniejszych przecen. Jeżeli chodzi o dane makro to dzisiaj poznamy lutowy odczyt dynamiki inflacji konsumenckiej i producenckiej dla Wielkiej Brytanii oraz dynamiki zamówień na dobra trwałe w USA.

Na polskim parkiecie główne indeksy również zakończyły notowania na zielono z tym, że skala wzrostów została ograniczona obawami wynikającymi z wprowadzonego przez rząd nowymi obostrzeniami dotyczącymi przemieszczania się. Informacja o wzroście przeszło 240% aktywności transakcji zwieranych przez Internet wspierały notowania LPP i CCC. Niestety w przypadku tej ostatniej podanie informacji o zawnioskowaniu zawieszenia spłat rat kredytowych do czerwca 2020 roku negatywnie wpłynęły na notowania, które zakończyły się na 2,2% minusie. Natomiast dobrą passę mają spółki z sektora gamingowego. Wczoraj solidnymi wzrostami zakończyły notowania BoomBit, CI Games oraz TS Games. W przypadku CI Games notowania poszły w górę po informacji o planowanej publikacji jeszcze w tym roku gry „Sniper Ghost Warrior Contracts 2”. A w przypadku TS Games inwestorzy pozytywnie przyjeli komunikat o prawdopodomym odstąpieniu od wypłaty dywidendy aby utrzymać poduszkę finansową. Pozytywny sentyment może również dzisiaj panować na notowaniach spółki PHN, która podała lepsze niż przed rokiem wyniki finansowe za 2019 rok.

Główne indeksy światowe

Główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: