Raport Rynek Akcji: 26 lutego 2021

raport rynek akcji 1

Sytuacja rynkowa

Wczorajsza sesja przyniosła znaczącą przecenę na Wall Street – indeks S&P 500 zniżkował o 2,5%, a Nasdaq stracił 3,5%. Wyprzedaży na rynku akcji towarzyszył wzrost rentowności amerykańskich obligacji – najwyraźniej ostatnia wypowiedź Prezesa Fed Jerome Powella tylko chwilowo uspokoiła inwestorów. Wzrost rentowności obligacji skutkuje m.in. relatywnym spadkiem atrakcyjności instrumentów udziałowych. Na rynku wzrosło zainteresowanie spółkami, które stały się w ostatnim czasie obiektem spekulacji – akcje spółki GameStop przejściowo nawet potroiły swoją wartość. W temacie koronawirusa – AstraZeneca potwierdza, że dostarczy znacznie mniej szczepionek do UE w I kw. 2021 r. niż wynika to z umowy.

Krajowy rynek nie miał jeszcze możliwości zdyskontowania wydarzeń za Oceanem – dziś prawdopodobnym scenariuszem są spadki, tym bardziej, że kontrakty na amerykańskie indeksy wskazują na kontynuację wyprzedaży. Wczoraj indeks WIG20 zasadniczo nie zmienił swojej wartości, w ramach indeksu najmocniej podrożał Alior (+7,7%), który dziś opublikował swoje wyniki za ubiegły kwartał, które okazały się lepsze od konsensusu – zysk netto wyniósł 120 mln zł wobec szacowanych 72 mln zł, w analogicznym okresie ubiegłego roku strata netto wyniosła 20 mln zł. Najsłabiej sesję zakończyło JSW (-4,1%). Indeks mWIG40 zyskał 0,9% – wśród średnich spółek najmocniej przeceniły się walory producentów gier: PlayWay (-6,4%) i TS Games (-5%), z drugiej strony najsilniejszym walorem było PKP Cargo (+6,1%). Indeks sWIG80 zwiększył swoją wartość o 0,5% przy akompaniamencie wzrostu Asbisu o 6,4% i Astarty o 4,6%. Z pozostałych informacji Enea utworzy odpis aktualizujący wartość udziałów Enea Wytwarzanie w wysokości 2.881 mln zł. Na krajowym rynku rozkręcił się sezon wynikowy – przed sesją poznaliśmy poniższe raporty: 1. mBank wypracował w 2020 r. 104 mln zł zysku netto – zgodnie z wcześniejszymi szacunkami. 2. Livechat w ubiegłym kwartale zyskał 26,2 mln zł netto, o 3,4% przebijając konsensus i o 66% wyniki w ubiegłego roku. 3. AmRest w IV kw. 2020 r. odnotował 24 mln euro straty netto wobec 39 mln euro zysku w poprzednim roku. 4. Kernel miał 128 mln USD zysku netto w ubiegłym kw. wobec 41 mln USD rok wcześniej. 5. Arctic Paper w 2020 r. osiągnął 104 mln zł zysku netto, wobec 125 mln zł w 2019 r. 6. Asseco BS w IV kw. wypracowało 29,4 mln zł – przy konsensusie zakładającym 27,5 mln zł, rdr zysk wzrósł o 4%. 7. Apator w ostatnim kwartale zyskał 12,8 mln zł netto, wobec 9,2 mln zł rok wcześniej. /Adam Dudoń/

Główne indeksy światowe

Główne indeksy światowe

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: