Raport Rynek Akcji: 26 marca 2020

raport rynek akcji 2

Sytuacja rynkowa

Porozumienie w Kongresie ws. szczegółów pakietu pomocowego przyczyniło się wczoraj do zamknięcia notowań indeksów S&P500 i DJIA na – biorąc pod uwagę ostatnią zmienność niewielkim plusie. Pakiet o wartości 2 bilionów dolarów wesprze małe firmy, bezrobotnych, będzie zawierał bezpośrednie transfery w wielkości 3 tys. USD dla amerykańskich rodzin. W pakiecie tym również przewidziano środki na wsparcie szpitali, służby zdrowia i władz lokalnych w walce z epidemią, na którą w USA zmarło 714 osób. Co ciekawe Republikanie nie zgodzili się, aby środki z tego pakietu zostały użyte do pomocy dużym korporacją oraz firmą kontrolowanych przez rodzinę D. Trumpa. Dodatkowo przeszło 20% wzrost zanotowały akcje Boeinga po podaniu informacji o wznowieniu produkcji samolotów Boeing 737 MAX, które od marca zeszłego roku zostały uziemione po dwóch katastrofach.

Sesja na polskim parkiecie zakończyła się niewielkimi spadkami dla głównych indeksów poza mWIG40. W przypadku spółek z indeksu WIG20 największe spadki zanotowały akcje spółek LPP, Orange, Tauron i Play. W przypadku LPP presja podażowa pojawiła się z momentem podania do wiadomości informacji o obniżce zaplanowanych inwestycji i redukcji liczby otwarć nowych salonów. W najbliższym czasie kursu spółek z sektora odzieżowego nie będzie wspierać informacja o ogromnych stanach magazynowych kolekcji wiosennych, której sprzedaż została przekierowana do Internetu, a przez to zmusi spółki odzieżowe do ostrej walki o klienta. Dzisiaj raporty za 2019 rok opublikowały: Budimex, Arctic Paper oraz Bogdanka. W przypadku Bogdanki notowania kursu mogą wspierać dobre wyniku za 2019 rok, gdzie zysk netto wyniósł 308,6 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami i o 255 mln zł wyższy niż w roku poprzednim. Również zysk netto jednostki dominującej w grupie Budimex był zgodny z podanymi w lutym szacunkami, co w krótkim terminie może wspierać notowania spółki. W przypadku Arctic Paper zysk netto jednostki dominującej za 2019 rok wyniósł prawie 125 mln zł (w 2018 roku wyniósł on prawie 56 mln zł). Pozytywny sentyment powinien również wspierać notowania kursu 11Bit Studios, którego zysk netto w IV kwartale 2019 roku wyniósł 11,7 mln zł i był wyższy od konsensusu analityków o 64%.

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: