Raport Rynek Akcji: 27 lipca 2021

Sytuacja rynkowa

Indeksy na Wall Street zakończyły wczorajszą sesję z lekkim plusem. Kluczowe dla rynków w najbliższych dniach będą sprawozdania finansowe największych amerykańskich korporacji. Już wczoraj poznaliśmy kwartalne wyniki Tesli – zysk na akcję wyniósł 1,45 USD wobec konsensusu 0,98 USD i w porównaniu do 0,44 USD przed rokiem. Przychody spółki w II kw. wyniosły 11,96 mld USD, co oznacza wzrost o 98% r/r. Dziś wyniki za II kw. opublikują: Apple, Microsoft, Alphabet, Visa, UPS, Starbucks, General Electric i inni. Zakończyły się poniedziałkowe rozmowy na linii USA-Chiny, które nie przyniosły żadnych konkretnych porozumień, choć nie to było ich celem. Strona chińska obwiniała Amerykanów m.in. o szkodzenie relacjom pomiędzy mocarstwami. Biały Dom utrzyma zamknięte granice dla Europejczyków, ze względu na rozwijający się w Europie wariant koronawirusa Delta, który również w USA odpowiada za przyśpieszony wzrost zachorowań.

Indeks krajowych blue chipów symbolicznie stracił, a średnie i małe spółki lekko zyskały na pierwszej sesji bieżącego tygodnia. W indeksie WIG20 najmocniej przeceniły się spółki energetyczne z PGE na czele (-4,8%), a na przeciwległym biegunie indeks najmocniej wspierał KGHM (+2%). W indeksie mWIG40 liderem zwyżek został Comarch (+4,1%), który zakończył sesję na okrągłym poziomie 280 zł, tym samym ustanawiając nowy historyczny rekord notowań. Drugą najmocniejszą spółką w indeksie średnich spółek był Budimex (+3,7%) – grupa przedstawiła przed sesją szacunkowe wyniki za II kw. 2021 r. Najsłabszym walorem, podobnie jak w indeksie największych spółek, był przedstawiciel sektora energetycznego – Enea (-2,7%). W indeksie sWIG80 najwięcej zyskał Arctic Paper (+6,1%), a drugą sesję z rzędu najmocniej stracił Sanwil (-6,8%). /Adam Dudoń/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: