Raport Rynek Akcji: 29 czerwca 2020

raport rynek akcji 1

Raport Rynek Akcji 29 czerwca 2020

Sytuacja rynkowa

Piątkowa sesja zakończyła się mocnymi spadkami amerykańskich indeksów, których dynamika spadków przekroczyła 2,5% tym samym indeksy Nasdaq, DJIA oraz S&P500 oddały wzrosty z ostatnich 10 sesji. Czynnikami, które stały za tymi spadkami są m.in. rosnące obawy o drugą falę epidemii koronawirusa. W stanach Texas i Floryda wstrzymano ponowne otwieranie gospodarek po wzrostach dziennych przypadków infekcji, które w zeszłym tygodniu przybrały rekordowo wysokie wartości. Na tej fali traciły akcje przewoźników lotniczych, dla przykładu przeszło 5,9% traciły akcje United Airlines, Delta Airlines zakończyła notowania z prawie 4% przeceną. Traciły również akcje banków, które są zobowiązane do przedłożenia regulatorowi planów wypłaty dywidendy, która w przypadku trzeciego kwartału, według zaleceń Fed nie może być większa od dywidendy wypłaconej za II kwartał, a jej wysokość jest połączona ze średnim zyskiem za ostatnie cztery kwartały. Notowaniom nie pomogły nawet obiecujące dane makro. Dla przykładu wydatki konsumentów w maju wzrosły najmocniej w historii 8,2% m/m (-12,6% m/m miesiąc wcześniej). Natomiast z powodu zamknięcia przez chilijski koncern wydobywczy Codelco największej kopalni odkrywkowej rud miedzi, wzrasta cena tego surowca, której coraz bliżej do 6 tys. USD za tonę.

Silne spadki nie ominęły polskiego parkietu, których dynamika przybrała na sile po otwarciu giełd w USA. Wśród indeksów najmniejsze spadki dotknęły sWIG80, który stracił 1%. Wśród spółek z indeksu WIG20 solidnym 4,&% wzrostem zakończyły się notowania Play, którego właściciel- Play Communications rozważa sprzedaż stacji bazowych wartych ok 800 mln zł. Natomiast prawie 4,2% przecenie uległy akcje CD Projektu, który po czwartkowej prezentacji dla dziennikarzy fragmentu gry „Cyberpunk 2077” zebrał mieszane (aczkolwiek ogólnie pozytywne) komentarze największej produkcji od czasu ostatniego Wiedźmina. Pod presją znalazł się również kurs mBanku, który zaskarżył postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi o możliwości zawieszenia spłat rat kredytowych przez część klientów.

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: