Raport Rynek Akcji: 29 maja 2019

Rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Rynek w Stanach po długim weekendzie spadał. Indeks zaufania amerykańskich konsumentów okazał się wyższy od oczekiwań (134,1 wobec 130), natomiast indeks Dallas Fedu dla przemysłu wypadł znacznie gorzej (-5,3 wobec 3). Spółka Total System Services rosła o 6% w związku z zamiarem przejęcia przez Global Payments za 21,5 mld USD. Wycena AMD poprawiła się o 8% na fali dobrze odebranych nowych produktów graficznych i komputerowych. Akcje chińskiej Alibaby wzrastały w odpowiedzi na zapowiedź drugiej oferty publicznej na kwotę 20 mld USD na hongkońskiej giełdzie. Azjatycki gigant planuje złożyć wniosek o wprowadzenie do obrotu papierów w drugiej połowie roku.

W Europie na tapecie znajduje się fuzja Renault i Fiata. Pierwszy z nich lekko rósł, drugi spadał podczas ostatnich notowań po mocno wzrostowej pierwszej sesji po ogłoszeniu planu połączenia dla obu spółek. Renault w przyszłym tygodniu ma zwołać posiedzenie w tej sprawie. Padają głosy, że potencjalne połączenie Nissana z Renault mogłoby się opóźnić w przypadku zaistnienia pierwszej fuzji. Włochy w obliczu kłopotów gospodarczych nadmiernie zadłużają państwo, na co KE planuje odpowiedzieć karą, która może wynieść 3,5 mld euro. Nastroje w gospodarce unijnej polepszyły się w porównaniu do zeszłego miesiąca (105,1 wobec 103,9).

Wczorajsza sesja okazała się wzrostową dla polskiej giełdy pomimo korekty wcześniej wypracowanego zwrotu w związku z rebalancingiem indeksu MSCI Emerging Markets, w którym został obniżony nam udział. Zarządzający funduszami pasywnymi, aby dopasować się do benchmarku zbyli polskie aktywa powodując tym samym zwiększoną podaż na giełdzie. Kolejne fale wyprzedaży przypadną w sierpniu i listopadzie. Pierwsza, podobnie jak wczorajsza będzie oscylować na wartość 1,1-1,2 mld zł, ostatnia na 700 mln zł. Na wczorajszej sesji mocno wzrastały akcje Lotosu, PKN Orlen i PGNiG. PKN Orlen poinformował, że wznowiono dostawy ropy naftowej jednym z rurociągów wstrzymane od miesiąca w związku z zanieczyszczeniem. JSW poszukuje prezesa zarządu i jego czterech zastępców na miejsce obecnego składu, który panuje do połowy roku. Bogdanka osiągnęła w pierwszym kwartale 2019 roku 110 mln zł zysku netto wobec 23,1 mln zł rok wcześniej co jest zgodne z szacunkami. Zysk netto spółki Arctic Paper wyniósł w I kw. 2019 roku 14,3 mln zł wobec 16,1 mln zł rok wcześniej. Przychody grupy wyniosły 820,6 mln zł wobec 788,1 mln zł przed rokiem. Arctic Paper naruszył wskaźnik długu netto/EBITDA obligacji serii A. Obligatariusze mają prawo do wcześniejszego wykupu papierów zgodnie z postanowieniami emisji. Łączna wartość nominalna obligacji to 100 mln zł. Taka informacja może wywołać spadki na akcjach w obawie utraty płynności finansowej podmiotu. PGE i Enea opublikowały wyniki zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Nastroje zarówno w Europie, jak i w Stanach są zdecydowanie negatywne z rana, w dodatku mamy do czynienia z falą podażową ze względu na obniżenie udziału naszego kraju w MSCI EM. Dzisiejsza sesja może zakończyć się sporymi minusami. /Wioletta Pawłowska/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Objaśnienia użytych skrótów

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY – (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację
S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: