Raport Rynek Akcji: 3 sierpnia 2020

raport rynek akcji 1

Raport Rynek Akcji 3 sierpnia 2020

Sytuacja rynkowa

Piątkowa sesja była pozytywna dla głównych amerykańskich indeksów – S&P zyskał 0,8%, a Nasdaq 1,5%. Do wzrostów technologicznego indeksu istotnie kontrybuował ponad 10%-owy wzrost kursu spółki Apple, która po publikacji zaskakująco dobrych danych kwartalnych (zysk na akcję wyniósł 2,58 USD wobec konsensusu 2,04 USD) wyznaczyła historyczny szczyt notowań. Podobnie sesja zakończyła się dla Facebooka, który w obliczu zaskakujących przychodów (18,7 mld USD wobec prognozy 17,4 mld USD) zakończył dzień na historycznych maksimach, zyskując w ciągu dnia ponad 8%. Notowania indeksu Nasdaq wspierał także Amazon, który zyskał 3,7% i również pozytywnie zaskoczył analityków (zysk na akcję wyniósł 10,30 USD wobec konsensusu 1,46 USD). Wśród technologicznych gigantów jedynie Alphabet rozczarował inwestorów i stracił ponad 3%. Spółka uległa wyprzedaży pomimo publikacji zysku przewyższającego konsensus (10,13 USD wobec 8,21 USD), inwestorów mógł przestraszyć pierwszy w historii kwartalny spadek przychodów.

Piątek przyniósł odreagowanie po czwartkowych spadkach na warszawskiej giełdzie, co było szczególnie widoczne wśród mniejszych spółek (sWIG80 zyskał ponad 4%, a indeks rynku New Connect umocnił się o ponad 9%, po najgorszej sesji w swojej historii). Wśród blue chipów najmocniej zyskało JSW (ponad 7%), które przerwało serię tygodniowych spadków – ostatnie 3 sesje przebiegały przy zwiększonym wolumenie, a obóz „byków” wybronił notowania spółki w okolicach 15 zł. Warto zwrócić uwagę na formację objęcia hossy, o której wspominamy w sygnałach analizy technicznej. Drugą najlepszą spółką z indeksu WIG20 było Dino, które delikatnie poprawiło historyczny szczyt notowań. Kurs spółki od 6 tygodni oscyluje wokół równego poziomu 200zł. Wśród średnich spółek (mWIG40) najmocniej po czwartkowej korekcie odreagowały spółki z branży medycznej, ale tylko Biomed-Lublin zgasił cały spadek z nawiązką, wyznaczając tym samym historyczne maksimum. W ostatnich godzinach handlu inwestorzy poznali szacunki wyników opublikowane przez Grupę Azoty. Analityków pozytywnie zaskoczyła prognoza zysku netto (105,6 mln zł wobec konsensusu 68,5 mln zł), pomimo prognozy przychodów gorszych od oczekiwań (2,269 mld zł wobec oczekiwanych 2,319 mld zł). Opublikowane szacunki przyczyniły się do niemal 3%-owego wzrostu notowań.

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: