Raport Rynek Akcji: 30 czerwca 2020

raport rynek akcji 2

Raport Rynek Akcji 30 czerwca 2020

Sytuacja rynkowa

Poniedziałkowa sesja była odreagowaniem piątkowych spadków, gdzie dla przypomnienia Dow Jones stracił 700 punktów. Wczorajszym notowaniom po części pomogły notowania Boeinga, który od poniedziałku rozpoczął loty testowe samolotów 737 MAX. Optymizm na rynkach wspierał również komunikat spółki Gilead Sciences dotyczący sugerowanej ceny leku, który może być zastosowany w terapii na Covid-19. Natomiast nie słabną obawy związane z ponownym zaognieniem konfliktu między USA a Chinami po tym, jak chińskie MSZ ogłosiło możliwość nałożenia restrykcji wizowych dla Amerykanów, którzy „wykazali złą postawę” w sprawie Hongkongu. Dodatkowym źródłem konfliktu jest skazanie obywatela ChRL za szpiegostwo ekonomiczne i spisek na rzecz Pekinu, który wydał sąd w USA. W dłuższym terminie może się to negatywnie przełożyć na działalność przedsiębiorstw obu mocarstw.

Natomiast nieco słabiej, w porównaniu do giełd zachodnich, zakończyła się sesja na polskiej giełdzie. Obroty nie przekraczały 760 mln złotych, a w przypadku spółek z indeksu WIG20 najlepiej radził sobie Lotos i PGNiG. W przypadku Lotosu na kurs pozytywnie wpłynęły doniesienia Reutersa, że prawdopodobnie do połowy lipca dojdzie do rozstrzygnięcia w sprawie integracji kapitałowej z PKN Orlen. 2-procentowym wzrostem zakończyły się również notowania KGHM, który ostatnio zyskuje na utrzymującym się od dłuższego czasu trendzie wzrostowym notowań miedzi na giełdzie w Londynie. Natomiast w przypadku rynku szerokiego mocno zyskiwały spółki powiązane z Leszkiem Czarneckim w reakcji na informację podaną przez Idea Bank o szacunkowym wpływie transakcji sprzedaży 65 % akcji Idea Money. Natomiast w odwrocie znalazły się notowania 11 BIT Studios, które po zaznaczeniu na otwarciu historycznych maksimów, uległy mocnej przecenie kończąc dzień z prawie 11% stratą. Blisko 6-procentowej przecenie uległy również notowania Rainbow Tours, którego notowania po podaniu informacji o dokonaniu odpisów aktualizujących oddały całe czerwcowe wzrosty.

Główne indeksy światowe

Główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: