Raport Rynek Akcji: 30 maja 2019

rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Sentyment globalny ze względu na niepewność spowodowaną protekcjonizmem handlowym jest negatywny i mocno zmienny. Nie ma podstaw jak na razie do wzrostów. Huawei wytoczył proces rządowi USA i oczekuje orzeczenia sądu, aby przyspieszyć bieg sprawy. Stany twierdzą, że telefony chińskiego koncernu są wykorzystywane do szpiegostwa i zakłócania łączności, Huawei twierdzi, że to nieprawda. W Pekinie pojawiają się informacje w gazetach domniemające wstrzymanie dostarczania metali ziem rzadkich do USA ze względu na wizytę prezydenta Chin w jednej z firm przetwarzających te surowce, bowiem aż 80% dostaw do Ameryki pochodzi właśnie z Azji. Dzisiaj opublikowany zostanie zrewidowany odczyt PKB dla Stanów za I kw. (prognoza 3,1%).

W słabo przędącej Europie jeszcze mocniejsze spadki. Największy producent stali na świecie ArcelorMittal ogłosił, że w związku z obniżonym popytem zmniejszy produkcję głównie we Francji i Niemczech, co odbiło się na spółce korektą. Spadki notowało również Porsche po informacji prokuratury o przeszukaniu biur koncernu motoryzacyjnego w związku ze śledztwem o wyciek poufnych danych ze spółki.

W Polsce panują nieco lepsze nastroje niż na globalnych rynkach pomimo tego, że mieliśmy do czynienia z wyprzedażą związaną ze zmniejszeniem udziału ojczystych spółek w MSCI Emerging Markets. Wśród podmiotów z WIG20 najwyższe korekty zanotował Tauron osiągając historyczne minimum. Wycena spółki spadła od początku roku o blisko 30% a historycznie kapitalizacja pomniejszyła się z 9,5 do 3,8 mld zł. Podmiot próbuje ratować się wyprzedażą aktywów oraz zorientowaniem na energię odnawialną. Prezes PGE wypowiedział się w mediach, że przemyśli kwestię skupowania aktywów ciepłowniczych wystawionych przez Tauron co dodatkowo może implikować spadki na papierach. Zwyżki zaliczyły spółki finansowe w tym PZU, Santander i Pekao. Prezes Arcticu poinformował, że spółka ma duże szanse na uniknięcie przekroczenia wskaźnika długu netto/EBITDA w II kw. 2019 roku po nieznacznym naruszeniu w I kw. dającym prawo obligatariuszom do zwrócenia się do spółki o wcześniejszy wykup papierów. Nowy program ma przynieść 20 mln zł oszczędności w 2019 roku i 40 mln zł w 2020 roku. Amica opublikowała wyniki za I kw., które w znacznym stopniu in minus odbiegały od konsensusu. Zysk netto wyniósł 13,3 mln zł wobec 22,8 mln zł prognozy. Będzie to oznaczać prawdopodobnie spadkową sesję dla spółki. Dzisiejsze nastroje globalne są mocno pozytywne, powinny podtrzymać także naszą giełdę „na duchu”. /Wioletta Pawłowska/

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: