Raport Rynek Akcji: 30 października 2020

raport rynek akcji 1

Raport Rynek Akcji 30 października 2020

Sytuacja rynkowa

Indeksy za Oceanem odreagowały przecenę, choć w ostatnich godzinach handlu oddały sporą część wypracowanego zysku. Chwilowa zmiana nastroju nie neguje jednak negatywnego scenariusza giełdowych turbulencji spowodowanych II falą pandemii. Po wczorajszym posiedzeniu EBC i zapowiedzi rekalibracji polityki pieniężnej w grudniu, jedną z opcji jest zwiększenie skali skupu instrumentów finansowych. Szukając przejaśnienia wśród gromadzących się nad gospodarkami ciemnych chmur można zwrócić uwagę na nieco lepszy odczyt amerykańskiego PKB za III kw. – w ujęciu zanualizowanym wzrósł o 33,1% wobec konsensusu oczekiwań 31% (dane k/k w ujęciu zannualizowanym). Pod koniec dnia poznaliśmy raporty dostarczone przez największe amerykańskie spółki: 1) Zysk na akcję Amazona w ujęciu r/r wzrósł niemal 3-krotnie z 4,23 USD do 12,37 USD, tym samym znacząco przewyższył konsensus zakładający skromne 7,42 USD. 2) Podobne zaskoczenie miało miejsce po raporcie opublikowanym przez Alphabet, gdyż zysk na akcję w III kw. wyniósł 16,4 USD i był wyższy o 45% od prognoz, a wynik z analogicznego okresu w ubiegłym roku przebił aż o 62%. 3) Facebook również znacząco przewyższył oczekiwania – wypracował 2,71 USD zysku na akcję wobec 2,12 USD w ubiegłym roku oraz wobec prognozowanego 1,9 USD, 4) Najmniejsze zaskoczenie dostarczyło Apple, które zwiększyło zysk na akcję jedynie z 0,71 USD do 0,73 USD (porównanie uwzględnia split 4:1), przy czym konsensus zakładał 0,7 USD na akcję.

Krajowe indeksy zakończyły dzień bez większych zmian. Wzrostami wyróżniał się sektor gier, który zyskał niemal 5%, głównie dzięki CD Projekt, którego kurs odbił po wcześniejszym wyrysowaniu nowych średnioterminowych dołków po kolejnym już przełożeniu premiery gry „Cyberpunk”. W ramach przypomnienia: pierwszy komunikat o przesunięciu miał miejsce 16 stycznia co spotkało się z początkową wyprzedażą, która została wymazana kolejnego dnia – w kolejnych tygodniach notowania studia dalej rosły. Na drugie przełożenie premiery z dnia 18 czerwca 2020 r. walor zareagował wzrostem już na pierwszej sesji po podaniu komunikatu. Ostatni komunikat trafił na rynek w niefortunnym czasie, gdy ogółem na rynkach zapanowała ostra wyprzedaż. Z raportów wynikowych, po sesji wyniki podała Grupa Lotos: zysk netto wyniósł 249 mln zł w III kw. wobec 126 mln zł w III kw. 2019 r. z pozostałych informacji: Biomed poinformował o podpisaniu umowy na promocję i dystrybucję Distreptazy w Polsce – szacowana wartość umowy za pierwsze 5 lat wynosi 36,7 mln zł, o podpisaniu umowy na trójramienne badanie kliczniczne leku MabionCD20 poinformowała spółka Mabion – koszt wyniesie około 5,4 mln euro. /Adam Dudoń/

Główne indeksy światowe

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: