Raport Rynek Akcji: 31 października 2019

rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Fed wczoraj spełnił oczekiwania rynków i obniżył stopy procentowe o 25pb do poziomu 1,5-1,75%. Na fali takich wieści amerykańskie indeksy przyrosły na wartości a S&P500 pobił na nowo rekord. Tak jak spodziewali się analitycy, prezes J. Powell zasygnalizował, że teraz polityka monetarna znajduje się na odpowiednim miejscu i na takim w najbliższym czasie pozostanie. Członkowie FOMC, po cięciu kosztu kredytu, nie upatrują zagrożenia we wzroście cen i uważają, że inflacja utrzyma się w okolicach celu, czyli 2%. Jeśli chodzi o rynek akcji to GE pobił oczekiwania co do poziomu EPS a kurs znalazł się 13% powyżej otwarcia. Zyskiwała również spółka Johnson & Johnson, gdyż nie znaleziono niebezpiecznego składnika w partii pudrów dla dzieci o co osądzano producenta. Dotychczas połowa spółek wchodzących w skład indeksu S&P500 opublikowała sprawozdania i blisko 80% z danych wypadła lepiej niż oczekiwano. Dzisiaj wyniki finansowe opublikują takie podmioty jak Altria, Avon, Deutsche Bank, ING, Shell i Telefonica. Z danych makro, Stany Zjednoczone zaprezentowały wstępną dynamikę PKB (annualizowaną) za III kw. na poziomie 1,9%, podczas gdy oczekiwano 1,7%. Dzisiaj dynamikę PKB za III kw. przedstawi strefa euro (prognoza 1,1% r/r).

Polskie indeksy zakończyły wczorajszą sesję bez większych zmian. Wśród największych spółek najgorzej wypadło CCC, które wykazało stratę w III kw. nieco niższą niż rok wcześniej. Zarząd zapewnił akcjonariuszy, że nakłady inwestycyjne nie przekroczą 200 mln zł rocznie w kolejnych latach, zadłużenie ma spadać i rentowność poprawiać się a Gino Rossi wykaże dodatni poziom EBITDA w kolejnym roku. Obietnice nie wsparły jednak kursu, który znalazł się ponad 4% poniżej otwarcia. Tauron po sesji podał szacunki zysku netto w III kw. na poziomie 188 mln zł a EBITDA na poziomie 808 mln zł. Oczekiwania rynkowe wobec spółki to kolejno 172 mln zł i 755,5 mln zł. Dzisiaj nad ranem wyniki za III kw. podał ING BSK, w których wykazał zysk netto na poziomie 414,8 mln zł, podczas gdy liczono na 453,3 mln zł oraz mBank, który pochwalił się zyskiem netto w wysokości 353,9 mln zł, wobec prognozy na poziomie 338,9 mln zł. Bogdanka wybrała ofertę Famuru o maksymalnej wartości 57,7 mln zł w przetargu na dostawy czterech przenośników taśmowych. Z danych makro dzisiaj opublikowana zostanie wstępna inflacja za październik (prognoza 2,5% r/r). Jutro sesja w Polsce nie odbędzie się. /Wioletta Pawłowska/

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: