Raport Rynek Akcji: 31 sierpnia 2020

raport rynek akcji 1

Sytuacja rynkowa

Ostatnia sesja ubiegłego tygodnia zakończyła się korzystnie dla obozu „byków” za Oceanem, a najważniejsze indeksy, zyskując w przybliżeniu 0,6%, ustanowiły kolejny raz z rzędu nowe historyczne maksima notowań, a indeks S&P 500 zamknął sesję powyżej okrągłego poziomu 3500 pkt. Piątkowe notowania wzmocniły pozytywny odbiór czwartkowego wystąpienia prezesa Fed, a nastroje dodatkowo poprawiał odczyt dochodów i wydatków Amerykanów za lipiec, które wzrosły o 1,9% m/m (w czerwcu wzrosły o 6,2% m/m) wobec konsensusu 1,6%. Warto podkreślić, że wydatki konsumentów na towary powróciły już do poziomów sprzed pandemii, jednak wydatki na usługi wciąż nie wróciły do normy. Na zapowiedź braku reakcji w razie przejściowego przekroczenia przez inflację w USA poziomu 2% pozytywnie zareagowały notowania złota, które w piątek zyskało przeszło 2%.

Indeks blue chipów uległ w piątek niemal 1%-owej przecenie, nieco lepiej zachowały się indeksy II i III linii spółek (+0,3%). Z indeksu WIG20 najmocniej traciły spółki paliwowe oraz CD Projekt, który doświadczył korekty po 2 dniach solidnych wzrostów. Wśród mniejszych spółek ponadprzeciętnym wzrostem wyróżniły się jedynie notowania Kruka, który zaraportował znacząco wyższy zysk netto w stosunku do oczekiwań. Wśród notowań spółek z szerokiego rynku uwagę przyciągnął PCCEXOL, który zajął w piątek 8. miejsce pod względem wartości obrotu. Spółka co prawda podała lepsze wyniki r/r (zysk netto wzrósł o 22%), ale inwestorzy liczyli na gwałtowny skok zyskowności w segmencie produktów dezynfekcyjnych, który jednak nie nastąpił. Dzisiaj inwestorzy mogą zdyskontować raporty podane po piątkowej sesji – Comarch zaraportował 20,3 mln zł zysku netto w II kw. wobec konsensusu wynoszącego 23,6 mln zł, co jednak i tak stanowi subtelny wzrost r/r(o 0,4%). Analityków nieco rozczarował również Livechat Software – zysk netto za I kw. roku obrotowego wyniósł 20,8 mln zł wobec konsensusu 21,6 mln zł, jednak zaraportowany wynik netto i tak przewyższa ten z analogicznego okresu ubiegłego roku o 41,5%. Również rano wyniki za II kw. podał Famur, który w ramach zysku netto przewyższył konsensus o 5,4%, jednak r/r wykazał spadek o 85,8%. /Adam Dudoń/

Główne indeksy światowe

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

  Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: