Raport Rynek Akcji: 31 sierpnia 2021

Sytuacja rynkowa

Pierwsza sesja bieżącego tygodnia na Wall Street przebiegała pod „byczym” dyktandem w ramach kontynuacji dobrych nastrojów po sympozjum w Jackson Hole. Zarówno indeks szerokiego rynku S&P 500 jak i indeks spółek technologicznych Nasdaq poprawiły swoje historyczne maksima. Słabsze informacje płyną natomiast z rynku chińskiego, gdzie najnowszy odczyt indeksu PMI w usługach wyniósł 47,5 pkt. wobec konsensusu 52,0 pkt. i poprzednio 53,3 pkt. Ostatni raz tak słaby odczyt w Chinach miał miejsce na początku 2020 roku, gdy po raz pierwszy rosła fala obaw ws. Covid-19. Z pozostałych tematów – wczoraj Pentagon ogłosił zakończenie misji wojskowej w Afganistanie.

Wczoraj pogłębiła się relatywna słabość małych krajowych spółek z indeksu sWIG80 na tle tych większych z indeksów mWIG40 i WIG20. Krajowe największe spółki wyróżniają się pozytywnie również na tle innych globalnych indeksów akcji. Wśród blue chipów najmocniej zyskały wczoraj walory JSW (+7,2%), dochodząc do okolic 40 zł, poziom ten zatrzymał dalsze wzrosty w lutym br. Popyt na walory spółki wspierają rosnące ceny węgla koksującego. Solidną zwyżkę odnotowało również LPP (+4%), tym samym walory odrobiły straty po sierpniowej korekcie. W indeksie WIG20 jedynym zauważalnie słabszym walorem na wczorajszej sesji był Mercator (-1,6%). Wzrosty indeksu mWIG40 najmocniej wspierał ING Bank Śląski (+7,2%), dynamiczne odbicie kontynuował DataWalk (+5,8%), natomiast najsłabszym ogniwem w indeksie był TS Games (-4,3%), spółce nie służą jeszcze bardziej rygorystyczne limity ograniczające możliwość grania w gry przez niepełnoletnich Chińczyków. W indeksie sWIG80 liderem wzrostów został Quercus (+6,5%), a po publikacji wyników najmocniej zniżkował Mirbud (-5,2%). Z pozostałych informacji: 1. Grupa PGE szacuje, że w II kw. 2021 r. wynik EBITDA wyniósł 3,02 mld zł wobec 1,04 mld zł przed rokiem. 2. Kernel chce skupić akcje własne za maksymalnie 250 mln USD, cena akcji będzie nie niższa niż 50 zł i nie wyższa niż 65 zł. /Adam Dudoń/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: