Raport Rynek Akcji: 4 sierpnia 2020

raport rynek akcji 2

Raport Rynek Akcji 4 sierpnia 2020

Sytuacja rynkowa

Główne amerykańskie indeksy zakończyły dzień na plusach, jednak podobnie jak w piątek to Nasdaq zyskał silniej niż S&P 500 i ustanowił tym samym nowy historyczny rekord notowań. Do solidnych wzrostów indeksu spółek technologicznych przyczyniły się m.in. wzrosty Apple i Microsoft, które w poniedziałek wybiły się na nowe historyczne szczyty notowań. Ostatnia z wymienionych spółek rosła najmocniej (5,6%), a notowaniom sprzyjała informacja o planach odkupu amerykańskiego oddziału TikToka. Przewaga amerykańskich spółek technologicznych względem pozostałych utrzymała się po publikacji lepszych niż spodziewane raportów za II kwartał 2020 roku.

Warszawski parkiet podążał w zgodnym kierunku z zachodnimi giełdami. WIG20 ponownie przekroczył poziom 1800 punktów i znajduje się mniej więcej w połowie zakresu konsolidacji, która trwa już 2 miesiące. Spośród blue chipów najmocniej zyskały akcje Dino (ponad 9%), które po delikatnym przekroczeniu zakresu konsolidacji i poprawieniu historycznego maksimum w piątek zyskały szansę na wybicie się z okolic 200 zł – „obóz byków” wykorzystał okazję i dał mocny sygnał kontynuacji trendu wzrostowego. Największa spółka z krajowego rynku (CD-Projekt) wspierana rekordami na Nasdaq, dobrą sesją na krajowym rynku i realizacją skupu akcji własnych zakończyła dzień na historycznym szczycie notowań. Spośród spółek z indeksu mWIG40 wyróżnia się Biomed-Lublin, który pomimo braku nowych informacji zyskał wczoraj 25%, ustanawiając nowy historyczny szczyt wynoszący 30 zł – co ciekawe rynek jeszcze w marcu wyceniał akcję na kilkadziesiąt gorszy. Zdecydowanie lepiej od największych spółek zachowuje się indeks sWIG80, który po załamaniu z ubiegłego tygodnia (co mogło zwiastować zmianę trendu) w ciągu 2 sesji przybliżył się do poziomu 15 000 punktów. Indeks małych spółek powrócił w obszar kanału trendu wzrostowego, tym samym ostatni ruch spadkowy może być rozpatrywany jako mocniejsza korekta.

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: