Raport Rynek Akcji

Raport Rynek Akcji

Sytuacja rynkowa

Wyiątkowa sesja na Wall Street zakończyła się sporym spadkiem indeksu spółek technologicznych – Nasdaq przecenił się niemal o 2%, nieco lepiej wypadł indeks szerokiego rynku S&P 500 (-0,8%). Końcówce tygodnia mogła towarzyszyć chęć zredukowania pozycji, gdyż ciągle czekamy na oficjalne informacje dotyczące zagrożenia jakie niesie ze sobą nowo wykryty wariant koronawirusa Omikron. Negatywnym zaskoczeniem z USA była publikacja liczby nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych – oczekiwano wzrostu o 550 tys. miejsc pracy, a odczyt wyniósł zaledwie 210 tys. Pozytywnie wypadła jednak stopa bezrobocia, która wyniosła 4,2% wobec oczekiwań na poziomie 4,5% W piątek mocno taniały spółki chińskie notowane w USA, po tym jak Didi (-22%) ogłosiło delisting i przeniesie notowania prawdopodobnie do Hong Kongu, wzrosły obawy o podobne wydarzenia wobec innych chińskich podmiotów, w tym wobec Alibaby, która w piątek traciła przeszło 8%, a jej obecna wartość stanowi zaledwie ok. 1/3 tego ile była warta w szczycie pod koniec 2020 roku. W weekend uwagę przyciągały również wydarzenia na rynku kryptowalut, gdzie większość z nich odnotowała dwucyfrowe spadki, w tym Bitcoin, który przejściowo tracił nawet przeszło 20%.  W tematach geopolitycznych – w piątek prezydent USA Joe Biden zapowiedział pakiet inicjatyw, który ma zmniejszyć ryzyko inwazji Rosji na Ukrainę. Dziś rano notowania kontraktów wskazują na pozytywne niemal 1%-owe otwarcie dla większości kluczowych indeksów.

Ostatnia sesja na krajowym rynku przyniosła zniżkę największych spółek z indeksu WIG20 (-1%), znacznie lepiej wypadły indeksy mWIG40 (-0,2%) i sWIG80 (+0,2%). Wśród blue chipów największą stratę odnotował Mercator (-7,1%), słabo wypadło również Orange (-4,8%) i KGHM (-4,2%), sesję powyżej punktu odniesienia zakończyło w indeksie jedynie 6 walorów z Lotosem (+1,8%) na czele. W piątek dla wielu banków określony został docelowy wymóg MREL. Z pozostałych spółek: 1. Bank Millennium ogłosił strategię na lata 2022-2024, w ramach której aspiruje do osiągnięcia zysku netto do 2 mld zł i ROE na poziomie ok 14%, z wyłączeniem kosztów związanych z CHF. 2. Onde z grupy Erbudu podpisało umowę ze spółkami z grupy R.Power na wykonanie 63 elektrowni fotowoltaicznych – szacowane wynagrodzenie wynosi 164 mln zł netto. /Adam Dudoń/

Wybrane wydarzenia w spółkach

 

CIGAMES NWZA ws. powołania nowego członka RN.
KRUK Wprowadzenie do obrotu na GPW 272.853 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
POZBUD NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzielenie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, zmiany statutu, zmiany Regulaminu RN, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zatwierdzenia powołania członka RN oraz powołania członka RN.
PROCAD Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Jarosław Jarzyńskiego, Janusza Szczęśniaka, Pawła Kowalskiego, Macieja Horeczego.

 

Wybrane komunikaty ze spółek

 

ALIOR BANK BFG określił docelowy wymóg MREL łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko TREA dla Alior Banku w oparciu o dane skonsolidowane na poziomie 15,36 proc. i 5,91 proc. miary ekspozycji całkowite TEM. Wymogi muszą być spełnione do 31 grudnia 2023 r.
CELON PHARMA Celon Pharma uzyskał europejski patent obejmujący zastosowania formulacji inhalacyjnej esketaminy w leczeniu depresji lekoopornej. Patent został udzielony przez Europejski Urząd Patentowy.
ENEL-MED. OFE PZU „Złota Jesień” i Aviva OFE Aviva Santander przesłali pismo do zarządu Enel-Medu, w którym wnioskują o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki w celu wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania grupami – poinformował Enel-Med w komunikacie.
HANDLOWY 1. Bank Handlowy planuje ROE powyżej 12 proc. w 2024 r., a wskaźnik C/I na poziomie 50 proc. Bank chce przeznaczać na dywidendę minimum 75 proc. zysku netto.

2. BFG określił docelowy wymóg MREL łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko TREA dla Banku Handlowego w oparciu o dane skonsolidowane na poziomie 15,36 proc. TREA. Wymóg powinien być spełniony do 31 grudnia 2023 r.

MBANK Docelowy wymóg MREL dla mBanku został określony na poziomie skonsolidowanym, z wyłączeniem z konsolidacji mBanku Hipotecznego, w wysokości 20,47 proc. sumy kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA), w tym dla funduszy własnych i zobowiązań podporządkowanych w wysokości 19,96 proc. TREA oraz w wysokości 5,91 proc. miary ekspozycji całkowitej (TEM), w tym dla funduszy własnych i zobowiązań podporządkowanych w wysokości 5,74 proc. TEM.
MEDIACAP W drugiej fazie wezwania na Mediacap zapisami zostało objętych 3.809.040 akcji, stanowiących 20,24 proc. kapitału zakładowego.
MERCOR Zysk netto grupy w II kw. roku obrotowego 2021/22 wyniósł 9,4 mln zł, w porównaniu do 9,8 mln zł zysku przed rokiem. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 11,9 mln zł, w porównaniu do 13 mln zł rok wcześniej, a przychody wzrosły o 20 proc. rdr do 125,7 mln zł.
ONDE Onde, notowana na giełdzie spółka z grupy Erbudu, podpisała umowę ze spółkami z grupy R.Power na wykonanie kompleksowych robót budowlanych obejmujących dostawę, instalację, budowę oraz rozruch dla sześćdziesięciu trzech elektrowni fotowoltaicznych.
PCC ROKITA PCC Rokita planuje inestycje w odnawialne źródła energii w celu obniżenia śladu węglowego. PCC Rokita rozważa m.in. możliwość odejścia od paliwa węglowego poprzez przebudowę posiadanych kotłów rusztowych na gazowe czy też zamianę na kotły gazowe niskoparametrowe.
PCC ROKITA
PCC EXOL
PCC Rokita i PCC Exol zdecydowały o rozpoczęciu budowy zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych związków chemicznych w Brzegu Dolnym. Wartość inwestycji szacowana jest na 351 mln zł.
PEKAO BFG określił dla banku docelowy minimalny poziom MREL odpowiadający 15,37 proc. wartości całkowitej ekspozycji na ryzyko (TREA) oraz 5,91 proc. miary ekspozycji całkowitej (TEM). Wymogi te powinny zostać spełnione do 31 grudnia 2023 roku.
PKO BP BFG określił docelowy wymóg MREL łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko TREA dla PKO BP w oparciu o dane skonsolidowane na poziomie 15,80 proc. i 5,91 proc. miary ekspozycji całkowite TEM. Wymogi muszą być spełnione do końca 2023 r.
PRAIRIE MINING Akcjonariusze Prairie Mining złożyli wnioski o objęcie 4.496.375 akcji nowej emisji z prawem poboru.
STS HOLDING Cena sprzedaży 46.874.998 akcji firmy bukmacherskiej STS Holding została ustalona na 23 zł za sztukę. Wcześniej podana cena maksymalna akcji STS Holding wynosiła 26 zł.
SYNEKTIK Synektik jako jedyny złożył ofertę na dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia do radiochirurgii stereotaktycznej mózgu oraz głowy i szyi, na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Wartość złożonej w przetargu oferty Synektika opiewa na 17,56 mln zł netto.
VRG Skonsolidowane przychody VRG w listopadzie 2021 roku wyniosły 91,9 mln zł, co oznacza wzrost o 92,6 proc. rdr. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły 896,6 mln zł i były wyższe rdr o 24,1 proc.

 

Przegląd prasy

 

KRUK Emisje windykatorów będą przyciągać inwestorów. Kruk ruszył z publiczną emisją obligacji, za które zapłaci 3,4 pkt proc. marży ponad WIBOR. Jak wysoki będzie kupon w pierwszym okresie odsetkowym, inwestorzy dowiedzą się dopiero po grudniowym posiedzeniu RPP. (s.5) /PARKIET/
LPP mBank proponuje frankowiczom ugody. W poniedziałek rozpoczyna się pilotaż autorskiego programu ugód dla klientów spłacających hipoteki we frankach. Potrwa trzy miesiące i wtedy ma zapaść decyzja, czy będzie to powszechne rozwiązanie w mBanku. (s.6) /PB/
MBANK mBank proponuje frankowiczom ugody. W poniedziałek rozpoczyna się pilotaż autorskiego programu ugód dla klientów spłacających hipoteki we frankach. Potrwa trzy miesiące i wtedy ma zapaść decyzja, czy będzie to powszechne rozwiązanie w mBanku. (s.6) /PARKIET/

 

 

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank SA

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: