Raport Rynek Akcji: 5 grudnia 2018

Rynek akcji

Sytuacja rynkowa

We wtorek, przy ponownie podwyższonych obrotach, krajowy rynek kontynuował wzrosty, wbrew pogorszeniu na rynkach zagranicznych. Szczególnie mocne tąpnięcie zainicjowały Stany Zjednoczone (S&P500: -3,2%; duża część spadku zrealizowana już po zamknięciu sesji w części europejskiej), gdzie wyparowuje optymizm związany z bardziej gołębim FED i odwilżą na linii Stany Zjednoczone-Chiny (a w zasadzie „kupieniem sobie czasu” do dalszych negocjacji w kwestiach handlu), chociaż trudno wskazać konkretne powody tak silnego osłabienia sentymentu.

Po zamknięciu sesji komunikat o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych i przyjęciu strategii na lata 2019-2024 przekazał Kruk. Spółka wskazuje, iż „(…) w obecnej sytuacji rynkowej struktura właścicielska Emitenta jako spółki publicznej jest optymalna do realizacji długoterminowego celu Spółki (…)”. W odniesieniu do strategii – jej głównym celem jest uzyskanie 700 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2024 r. Dla porównania, spółka w 2017 r. odnotowała ok. 295 mln zł skonsolidowanego zysku netto, zaś narastająco za pierwsze trzy kwartały 2018 r. zysk ten był niższy o 4% rdr.

W kalendarium na dziś zwraca się uwagę na publikacje usługowych PMI dla wybranych gospodarek (opublikowany już Caixin PMI dla chińskiego sektora usługowego mocno zaskoczył pozytywnie: 53,8 pkt. vs. 50,7 pkt. w konsensusie; wskaźnik najwyżej od 5 miesięcy), dynamikę sprzedaży detalicznej w strefie euro, zakończenie posiedzenia RPP (oczekuje się utrzymania gołębiego status quo, co uzasadniałby choćby ostatni niski odczyt inflacyjny z kraju) oraz wystąpienie publiczne szefa EBC, Mario Draghiego. Główne amerykańskie rynki będą dziś nieczynne z uwagi na żałobę po śmierci Busha seniora). /Paweł Szewczyk/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Objaśnienia użytych skrótów

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY – (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację
S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: