Raport Rynek Akcji: 7 listopada 2019

rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Amerykańskie indeksy zakończyły sesję niewielkimi zmianami. Wzrastała wycena Boeinga po ogłoszeniu planów przeznaczenia miliarda dolarów na program szkolenia pilotów w ramach odbudowy zaufania do linii. Wycena Societe Generale wzrastała pomimo słabszych od oczekiwań wyników, i na odwrót, Addidas przebił prognozy i podtrzymał cele na ten rok, ale i tak akcje traciły. Dzisiaj wyniki opublikują takie podmioty jak ArcelorMittal, GoPro, Siemens, Unicredit Group i Walt Disney. Zbliża się termin, który zapowiadał prezydent D. Trump jako możliwe zawarcie częściowej umowy, czyli 11 listopada na szczycie APEC. Według najnowszych doniesień, głowy państw konfliktu USA-Chiny szukają innego miejsca na pojednanie, stąd pierwotny termin może się przesunąć na grudzień. Z danych makro, w Niemczech, gospodarce, która w ostatnim czasie balansuje na granicy recesji, zamówienia w przemyśle we wrześniu wypadły lepiej niż w ostatnim miesiącu, ale już produkcja przemysłowa nie wypadła dzisiaj tak dobrze, odczyty znalazły się poniżej oczekiwań. Kontrakt terminowy na DAX rośnie jednak z rana o blisko 1%.

Polska giełda, za wyjątkiem małych spółek, traciła na wczorajszej sesji. Wśród największych podmiotów zyskiwała PGE, ponownie Alior po wynikach, JSW i CD Projekt, spadała natomiast wycena Dino w oczekiwaniu na wyniki, które mają trafić na rynek w dniu dzisiejszym oraz Orange, który był na fali wzrostowej po ostatnio opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Dzisiaj z rana zysk netto za III kw. podał PKO BP w wysokości
1 229 mln zł, podczas gdy konsensus uplasował się na poziomie 1 208,2 mln zł. Cyfrowy Polsat wykazał zysk EBITDA na poziomie 1 021 mld zł, co jest tożsame z oczekiwaniami rynku. Tauron Dystrybucja rozpoczął budowę w Cieszanowicach stacjonarnego systemu magazynowania energii, którego zadaniem będzie efektywniejsze gospodarowanie energią odbieraną z farm wiatrowych, poprawa parametrów energii i stabilizacja pracy sieci elektroenergetycznej. Zakończenie inwestycji jest zaplanowane na początek przyszłego roku. Dzisiaj wyniki opublikują jeszcze takie podmioty jak BNP Paribas, Stalexport Autostrady i Dino. Z danych makro, wczoraj RPP zadecydowała o pozostawieniu poziomu stóp procentowych na niezmienionym poziomie (ref. 1,5%). /Wioletta Pawłowska/

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: