Raport Rynek Akcji: 8 listopad 2018

Rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Środa przyniosła silne zwyżki na globalnych rynkach akcji, w tym w Polsce. Wynik amerykańskich wyborów uzupełniających generalnie uznawany jest raczej za korzystny dla sentymentu inwestycyjnego. Osłabieniu podlegał amerykański dolar, co wspierało nastawienie do rynków wschodzących. Krajowy rynek silnie wzrósł głównie za sprawą spółek z WIG20, utrzymała się bowiem silna polaryzacja rynku – indeks małych spółek, sWIG80, zanotował 1% spadek, schodząc na nowe minima bessy. Na rynku amerykańskim ponad 2% wzrosty S&P500.

Od zamknięcia sesji raporty kwartalne przekazały m.in. Alior Bank (wyniki III kw. na poziomie zysku netto zbliżone do konsensusu PAP i o ok. 3% słabsze rdr; wynik odsetkowy wzrósł o ponad 7% rdr a wynik z tytułu prowizji i opłat o ponad 9% rdr; na lekkie pogorszenie zysku netto wpływ miały głównie zwiększone o 28% rdr saldo rezerw i odpisów oraz saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, które w III kw. 2018 r. wyniosło -15,3 mln zł a przed rokiem +5,4 mln zł), Cyfrowy Polsat (wyniki III kw. nieco lepsze od konsensusu PAP,  o ok. 2% powyżej oczekiwań na poziomie operacyjnym i ponad 8% na poziomie zysku netto na akcjonariuszy jednostki dominującej) oraz Energa (spółka publikowała wcześniej szacunki EBITDA – zaraportowane wyniki są z nimi zgodne). Po zamknięciu wczorajszej sesji PKO Leasing, spółka z grupy kapitałowej banku PKO BP, wezwało do sprzedaży wszystkich akcji Prime Car Management, po cenie 11,38 zł za sztukę (co stanowi premię względem wczorajszego zamknięcia, rzędu 30,5%). Zapisy mają odbyć się w dniach 3 stycznia – 15 lutego 2019 r.

W kalendarium na dziś zwracamy uwagę na kończące się posiedzenie FED – rynek oczekuje braku zmiany w poziomie stóp procentowych (najbliższa podwyżka oczekiwana jest na kolejnym, grudniowym, posiedzeniu). Ponadto, napłynęły już dane z Chin o wymianie handlowej za październik (pierwszy pełny miesiąc po wprowadzeniu przez Amerykanów nowych ceł, i stosownej retorsji ze strony Chin). Zarówno dynamika eksportu, jak i importu, zaskoczyła pozytywnie. Być może zapowiedziany wcześniej wzrost stawki cła z 10% do 25%, który miałby nastąpić od początku 2019 r., odgrywa w tym swoją rolę. /Paweł Szewczyk/

Główne indeksy światowe
  wartość zm% 1D
DAX  11 579,1 0,8
CAC40  5 137,9 1,2
FTSE100  7 117,3 1,1
BUX  38 198,0 1,4
S&P500  2 813,9 2,1
DJIA  26 180,3 2,1
SHC*  2 646,1 0,2
NASDAQ  7 570,8 2,6
BOVESPA  87 714,4 -1,1
NIKKEI*  22 486,9 1,8
HANG SENG*  26 357,1 0,8
XU100  95 493,3 0,8
RTS  1 164,3 1,1
* – Zmiana na godzinę 7:07
Indeksy Polskie
WIG  57 818,4 1,6
WIG20  2 276,7 2,1
MWIG40  3 920,9 0,8
SWIG80  10 846,7 -1,0
NCINDEX  224,2 -1,4
 
Waluty
USD/PLN  3,75 -0,1
EUR/PLN  4,29 0,0
EUR/USD  1,14 0,1
 
Obligacje
  yield % zm p.b. 1D
Polska 10YT 3,23 5
USA 10YT 3,23 -1
 
Surowce
Ropa WTI (USD/bbl)  61,8 0,1
Złoto (USD/oz)  1 225,3 -0,1
Miedź (USD/t)  6 171,0 -0,2

WIG: Największe wzrosty i spadki (%)

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

TBULL Dzień ostatniego notowania na GPW 37.889 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F

Wybrane komunikaty ze spółek

ASBIS Asbis spodziewa się, że marża brutto na sprzedaży grupy będzie w czwartym kwartale nieznacznie wyższa niż w trzecim kwartale – poinformował szef relacji inwestorskich grupy, Costas Tziamalis. Asbis liczy ponadto na „bardzo dobre” przepływy operacyjne w końcówce roku.
CHERRYPICK Cherrypick Games zdecydował o przesunięciu daty premiery gry „Project Fame” z 8 na 22 listopada – poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
CYFRPLSAT 1) Zysk EBITDA grupy Cyfrowego Polsatu wyniósł w trzecim kwartale 920 mln zł i był o 2,2 proc. wyższy od średniej oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Przychody grupy wyniosły 2,735 mld zł i były zbieżne z konsensusem.

2) Liczba usług świadczonych przez grupę Cyfrowego Polsatu wzrosła w trzecim kwartale o 152,5 tys. – wynika z raportu kwartalnego grupy.

EBITDA Zysk EBITDA grupy Cyfrowego Polsatu wyniósł w trzecim kwartale 920 mln zł i był o 2,2 proc. wyższy od średniej oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes. Przychody grupy wyniosły 2,735 mld zł i były zbieżne z konsensusem.
ENERGA Zysk netto grupy Energa, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w trzecim kwartale 2018 roku 122 mln zł wobec 68 mln zł zysku rok wcześniej – poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.
ENTER AIR Enter Air złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z dopuszczeniem do obrotu akcji serii D – podało Enter Air w komunikacie. Spółka zamierzała przeprowadzić publiczną emisję do 2,3 mln akcji i pozyskać ok. 60 mln zł na finansowanie nowych samolotów.
FAMUR Famur zawarł warunkową umowę na dostawę zestawu urządzeń klasy Mikrus do podziemnej eksploatacji niskich pokładów węgla kamiennego o szacowanej wartości 16,6 mln euro – poinformował Famur w komunikacie. Kupującym jest chińska spółka Shenhua Logistics Group Corporation.
GETBACK 1) Zarząd GetBack wybrał jednego inwestora, który jest zainteresowany nabyciem jego aktywów, do dalszych negocjacji. Inwestor wpłacił 30 mln zł depozytu – poinformowała grupa w komunikacie.

2) GetBack w zaktualizowanych propozycjach układowych zakłada spłacenie głównych wierzycieli, w tym obligatariuszy oraz kredytodawców w 23,1 proc., a nie w 38 proc., jak planował w propozycjach przedstawionych w październiku – poinformowała spółka w komunikacie. 51,9 proc. tych wierzytelności ma zostać umorzone, a pozostałe skonwertowane na akcje nowej emisji GetBack po cenie 5 gr.

GRUPA AZOTY Strata netto Grupy Azoty wyniosła w trzecim kwartale 116,8 mln zł wobec 75,6 mln zł zysku rok wcześniej i okazała się zgodna z wcześniejszymi szacunkami – poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.
IMPEXMET Rada nadzorcza i zarząd Impexmetalu podjęli decyzję o wstrzymaniu realizacji strategii rozwoju na lata 2018-2026 – poinformowała spółka w komunikacie. W najbliższych miesiącach zarząd zamierza opracować i przedstawić do akceptacji rady nadzorczej zmodyfikowaną strategię rozwoju.
ING 1) ING Bank Śląski ocenia, że przyrost portfela kredytowego w 2018 roku będzie rekordowy i wyniesie 13-14 mld zł. Bank optymistycznie patrzy na 2019 rok, liczy, że sprzedaż kredytów będzie dobra, jednak niekoniecznie dynamika wzrostu będzie wyższa niż w 2018 roku – poinformował Brunon Bartkiewicz, prezes banku.

2) Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w trzecim kwartale 2018 roku wzrósł do 378,8 mln zł z 375,7 mln zł rok wcześniej – poinformował bank w raporcie. Wynik okazał się zgodny z oczekiwaniami rynkowymi na poziomie 380 mln zł.

JSW 1) Prezes JSW Daniel Ozon liczy, że za kilka lat Wyższy Urząd Górniczy zgodzi się na dalszą eksploatację partii złoża węgla w Ruchu Zofiówka, wyłączonej po majowym wstrząsie. Ubytek w wydobyciu chce pokryć dzięki planowanemu przejęciu kontroli nad aktywami Prairie Mining.

2) Jastrzębska Spółka Węglowa jest zainteresowana współpracą z Bogdanką przy wspólnej inwestycji w kopalni Jan Karski – powiedział w środę prezes JSW Daniel Ozon.

3) Jastrzębska Spółka Węglowa chce przejąć kontrolę nad Prairie Mining. Do finalizacji rozmów może dojść w pierwszym kwartale 2019 roku – poinformował w środę prezes Daniel Ozon.

4) JSW jest w stanie sfinansować przejęcie kontroli nad Praire Mining ze środków własnych, natomiast późniejsze inwestycje w przejęte aktywa będą wymagały finansowania dłużnego – poinformował dziennikarzy prezes JSW Daniel Ozon.

NEUCA Prosper z grupy kapitałowej Neuca otrzymał decyzję Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie określającą zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym za rok 2012 r. w wysokości prawie 5,9 mln zł plus odsetki – poinformowała spółka w komunikacie.
PEKAO 1) Bank Pekao podtrzymuje, że w całym 2018 roku chce wypracować dwucyfrowy wzrost zysku netto – poinformował prezes banku Michał Krupiński.

2) Zysk netto grupy Banku Pekao SA w trzecim kwartale 2018 roku wzrósł do 605,8 mln zł z 536,2 mln zł rok wcześniej – poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 4 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 581,3 mln zł.

3) Bank Pekao podtrzymuje plan wypłaty wysokiej dywidendy z zysku osiągniętego w 2018 roku, będzie miał zdolność do przeznaczenia na nią do 100 proc. zysku i chce, by była ona co najmniej w takiej samej kwocie w ujęciu nominalnym, jak za ubiegły rok – poinformował bank w komunikacie prasowym.

4) Bank Pekao SA podtrzymuje, że marża odsetkowa banku będzie rosła kwartalnie o 1-2 pb – poinformował Tomasz Kubiak, wiceprezes banku.

5) Bank Pekao liczy, że w IV kwartale koszty ryzyka będą niższe niż w III kwartale i będą zbliżone do poziomów obserwowanych wcześniej – poinformował Tomasz Kubiak, wiceprezes banku.

PGNIG PGNiG zawarło wiążącą umowę długoterminową zakupu gazu LNG z firmą Cheniere Marketing International. Umowa została zawarta na 24 lata – podała spółka w komunikacie.
PKNORLEN 1) PKN Orlen mocno pracuje nad dywersyfikacją dostaw, ale nie rozważa kierunku irańskiego – powiedział podczas konferencji prasowej prezes Orlenu Daniel Obajtek.

2) PKN Orlen po wykupie 32,9 proc. akcji Grupy Lotos od Skarbu Państwa i ogłoszeniu wezwania na 66 proc. kapitału, w trzecim etapie przeprowadzi wymianę akcji i obejmie 100 proc. Grupy Lotos – poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

RONSON 1) Ronson Development podtrzymuje, że w całym 2018 roku przekaże klientom ok. 800 lokali – poinformował zarząd w komunikacie prasowym. Jak dodano, liczba przekazań w 2019 roku może być wyższa. Grupa planuje do końca tego roku rozpocząć realizację czterech inwestycji obejmujących łącznie 480 lokali.

2) Ronson Development planuje emisję obligacji w pierwszym kwartale 2019 roku. Jej wartość może wynieść między 30 a 50 mln zł – poinformował zarząd spółki. Deweloper podtrzymuje cele sprzedażowe na ten rok i chce skupić się na odbudowie oferty. Dywidenda w 2019 roku może być wyższa rdr.

TAURON 1) Grupa Tauron zakłada, że jej nakłady inwestycyjne w 2019 roku będą wyższe rok do roku. Nie ma ryzyka przekroczenia w 2019 roku kowenantów – poinformował PAP Biznes wiceprezes Tauronu Marek Wadowski.

2) Tauron zakłada, że jest bardzo niskie prawdopodobieństwo obniżenia taryfy dystrybucyjnej w 2019 r. – poinformował wiceprezes Tauronu Marek Wadowski.

3) Tauron przewiduje, że czwarty kwartał w segmencie wydobycia może być podobny jak trzeci kwartał – poinformował PAP Biznes wiceprezes Tauronu Marek Wadowski. Na 2019 rok spółka przewiduje pewien wzrost produkcji rdr.

4) Tauron oczekuje pierwszych efektów prowadzonych inwestycji w segmencie wydobycia w 2019 r. – poinformował na konferencji wiceprezes Tauronu Marek Wadowski.

5) Tauron przedstawi do URE nowy wniosek o taryfę G na ‘19 do 15 listopada – poinformował wiceprezes Marek Wadowski.

Przegląd prasy

FAMUR Famur planuje zwiększyć przychody do poziomu 2,5-2,7 mld zł w 2023 roku, z czego połowa ma pochodzić z eksportu. /Parkiet/
FERRO Łączna wartość tegorocznych inwestycji spółki Ferro w tym roku wynosi ok 7 mln zł. /Parkiet/
GETBACK Branża windykacyjna szacuje, że w ubiegłym roku GetBack wygrał 80 proc. przetargów na sprzedaż portfeli wierzytelności. /DGP/
PGNIG PGNiG podpisze kontrakt na dostawy LNG z USA z firmą Sempra LNG&Midstream. /DGP/
RONSON Ronson, mimo spadkowego rynku chce utrzymać liczbę sprzedawanych rocznie mieszkań oraz marże. /Parkiet/
TAURON Tauron ma problemy z rentownością działalności wydobywczej i to pomimo wyraźnego wzrostu cen węgla. /Parkiet/
TRAVELPLANET Statystyki firmy Travelplanet pokazują, że liczba rezerwacji na lato 2019 roku wzrosła o 35 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. /Rz/

Sygnały analizy technicznej

ENEA Notowania akcji powróciły w ładnym stylu (wysoki biały korpus na rosnącym wolumenie) powyżej przełamanego wsparcia na 8,35 zł.
ENERGA Kurs akcji wybił się powyżej linii średnioterminowego oporu, białym korpusem na rosnącym wolumenie.
MILLENNIUM Kurs przetestował na wysokim wolumenie ważny opór na 9,77 zł.
PGE Kurs akcji testuje średnioterminowy opór w rejonie 11 zł.
PRAIRIE Wzrost kursu na skokowo rosnącym wolumenie, sygnałem zapowiadającym zakończenie tendencji bocznej.
TAURON Notowania akcji przełamały średnioterminową linię oporu. Najbliższy opór to 1,96 zł.

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: