Raport Rynek Akcji: 8 listopada 2019

rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Główne indeksy w Stanach osiągają nowe szczyty. Entuzjazm panujący globalnie wynika z doniesień, że obie strony konfliktu handlowego USA-Chiny przystały na stopniowe znoszenie obowiązujących ceł. Jest to również warunek do zawarcia częściowej umowy. Według chińskich mediów, urzędnicy z tych stron rozważają zniesienie taryf nałożonych na amerykański drób. W nawiązaniu do sytuacji panującej w spółkach to Qualcomm zyskiwał na wartości po dobrych wynikach finansowych, podnosiły się wyceny podmiotów z ekspozycją globalną na fali pojednania Waszyngtonu z Pekinem i odbił Uber po serii spadkowych sesji. Aplikacja wspólnych przejazdów straciła od momentu debiutu w maju 40% dotychczas. Dzisiaj wyniki opublikują między innymi takie podmioty jak Allianz i Credit Agricole notowane na Euronext. Z danych makro, Chiny opublikowały dzisiaj bilans handlu zagranicznego. Ze względu na wyższą dynamikę spadku importu (-6,4%) aniżeli eksportu
(-0,9%) bilans poprawił się, ale słabnąca dynamika utrzymuje się przez dłuższy czas co pogarsza sytuację handlową kraju. Patrząc na główny indeks, rynek nie zareagował, ale powinien wzrastać na fali informacji o potencjalnym znoszeniu ceł, stąd można wnioskować, że obawa o kondycję Chin jest zawarta w cenach.

Polska giełda, podobnie jak rynki bazowe, zaliczyła dobrą sesję. Wśród największych podmiotów najwięcej zyskała spółka KGHM na wizji pojednania stron wojny handlowej, zaraz za nią Dino w oczekiwaniu na wyniki finansowe i PGE. Korektę natomiast zaliczyła JSW i dwie spółki paliwowe – Lotos i PKN Orlen. Commerzbank poinformował o wysłaniu treaserów inwestycyjnych do potencjalnych nabywców mBanku, polskich i zagranicznych. Wyniki Dino okazały się zgodne z konsensusem. Zysk netto w III kw. ukształtował się na poziomie 109,4 mln zł wobec 110,3 mln zł prognozy. Stalexport Autostrady opublikował wyniki finansowe za III kw. Zysk netto obniżył się w III kw. o ponad 60% ze względu na zwiększone koszty ogólnego zarządu. Można pobrać już nową grę dla kobiet producenta Ten Square Games o nazwie „Flip This House”. Jak na razie na portalach porównawczych jest pozytywnie oceniana przez graczy. /Wioletta Pawłowska/

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: