Raport Rynek Akcji: 8 stycznia 2019

Rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Wall Street zakończyła poniedziałkową sesję na niewielkich plusach. Jest to głównie spowodowane pozytywnymi doniesieniami z negocjacji na linii Chiny-USA. Do negatywnych wiadomości tego dnia należy zaliczyć odczyt indeksu ISM z sektora usług, który był niższy od oczekiwań (57,6 pkt, poprzednio 60,7 pkt, prognoza 58,5 pkt). Padł pomysł powstania nowej, konkurencyjnej giełdy o nazwie Members Exchange (MEMX), której przewodzić miałyby między innymi takie podmioty jak Bank of America Merill Lynch, Morgan Stanley, Fidelity Investments. Rynek z niecierpliwością także wyczekuje danych za IV kw. 2018r. Dane mają być publikowane już od przyszłego tygodnia.

Warszawska Giełda pokrywała się z nowojorskim trendem. WIG20 zakończył sesję na 2 proc. plusie, WIG rósł o 1,77 p.p. Do rekordzistów poniedziałkowej sesji można zaliczyć przede wszystkim PGNiG, który w dniu wczorajszym osiągnął maksimum historyczne na poziomie 7,26 zł na akcję (zm. +4,91%). Przyczyny można upatrywać w niskich notowaniach ropy i oczekiwaniach co do dobrych wyników spółki. Zaraz za nim generatorem pozytywnych rezultatów było LPP (zm. +4,29%) po publikacji pozytywnie odebranych przez rynek danych za IV kw. Drugą spółką, po ogłoszeniu informacji o podpisaniu umowy terminowej na dostawę amerykańskiej ropy naftowej, odznaczającą się historycznym maksimum była Grupa LOTOS. Kurs po zwyżce o 3,09% osiągnął poziom 90,72 zł. Z sektora nie był gorszy PKN Orlen. Tutaj na fali informacji o zwiększonej marży zwyżka o 3,71%.

Na wtorkowej sesji nie pohandlujemy akcjami Getinu. Nastąpiło zawieszenie obrotu ze względu na zmianę wartości nominalnej akcji. Niemcy podały negatywne wyniki produkcji przemysłowej. Spadek o 1,9% (m/m) w stosunku do poprzedniej wartości -0,8% i prognozy na poziomie 0,3%.

W odpowiedzi na piątkowe wzrostowe notowania światowych indeksów, WIG rozpoczął handel z luką popytową, a w trackie dnia utworzył się biały korpus, co świadczy o przewadze popytu nad podażą, aż do końca dnia sesyjnego. Eksperci czekają na test poziomu 59 616,6 pkt, który może determinować pozytywne średnioterminowe sygnały. /Wioletta Pawłowska/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Objaśnienia użytych skrótów

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY – (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację
S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: